aksesor starax - EuropanColor 2021

Go to content

Klasik Kiler 2 Shporta Starax

1199
S-1003 Klasik Kiler 600-800 400mm 2 Sepet Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1198
S-1004 Klasik Kiler 600-800 450mm 2 Sepet Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1280
S-1101 Teleskopik Kiler600-800-300mm 2 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1282
S-1102 Teleskopik Kiler 600-800-350mm 2 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Klasik Kiler 3 Shporta Starax

1188
S-1008 Klasik Kiler 850-1100 350mm 3 Sepet Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1187
S-1009 Klasik Kiler 850-1100 400mm 3 Sepet Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1186
S-1010 Klasik Kiler 850-1100 450mm 3 Sepet Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1236
S-1108 Teleskopik Kiler 850-1100-350mm 3 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1235
S-1109 Teleskopik Kiler 850-1100-400mm 3 Sepet
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1234
S-1110 Teleskopik Kiler 850-1100-450mm 3 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Tezgahalti 3 Shporta Starax

5566
S-2121 Tezgahalti 500x520-350mm 3 Sepetli Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1302
S-2122 Tezgahalti 3 Sepetli 500x520-400mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
5567
S-2123 Tezgahalti 500x520-450mm 3 Sepetli Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1680
S-2124 Tezghalti 500x520-500mm 3 Sepetli Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Kiler Telesk Amortizer 3 Shporta L - R

1299
S-2201 Kiler Telesk Amortizer 510x615x-450mm 3 Sepet L
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1300
S-2202 Kiler Telesk Amortizer 510x615x-450mm 3 Sepet R
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Klasik Kiler 4 Shporta Starax

1190
S-1014 Klasik 1100-1250 350mm 4 Sepet Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1231
S-1114 Teleskopik Kiler 1100-1250-350mm 4 Sepet
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1230
S-1115 Teleskopik Kiler 1100-1250-400mm 4 Sepet
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1229
S-1106 Teleskopik Kiler 1100-1250-450mm 4 Sepet
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Teleskopik Kiler 4 Shporta Starax

1233
S-1120 Teleskopik Kiler 1250-1400-350mm 4 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1232
S-1121 Teleskopik Kiler 1250-1400-400mm 4 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
7753
S-1122 Teleskopik Kiler 1250-1400-450mm 4 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
7754
S-1123Teleskopik Kiler 1250-1400-500mm 4 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
5666
S-1124 Teleskopik Kiler 1850-1400-550mm 4 Sepet
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Klasik dyshe Starax

4826
S-1221 Klasik Ikiz 1250x1400 450mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!

Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax

6695
S-1143 Teleskopik Kiler 1850-2000-300mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4385
S-1144 Teleskopik Kiler 1850-2000-350mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4386
S-1145 Teleskopik Kiler 1850-2000-400mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4387
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax 1850-2000-450mm S-1146
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
5575
S-1147 Teleskopik Kiler 1850-2000-500mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
6696
S-1148 Teleskopik Kiler 1850-2000-550mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Telescop Learder Soft Clos Starax

4194
S-1344 Teleskop Learder Soft Clos 1850-2000-350mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4090
S-1345 Teleskop Learder Soft Clos 1850-2000-400mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
5568
S-1347 Telesk Kiler Frend 1850x2000 500mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
5569
S-1447 Doner Telesk Kiler Frend 1850x2000 500mm 6 Sepet
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Shport e Teshave te pa Lara Starax

1177
S-8111 Askili Camashir Sepeti 230x290x500 300mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1178
S-8112 Askili Camashir Sepeti 280x290x500 350mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1179
S-8113 Askili Camashir Sepeti 330x290x500 400mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1180
S-8114 Askili Camashir Sepeti 230x290x500 450mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1181
S-8115 Askili Camashir Sepeti 430x290x500 500mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!

Teleskopik Kiler  Starax

1106
S-2006 Kiler 500x130x-300mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1135
S-2007 Kiler 500x130x-350mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1207
S-2008 Teleskopik Ray Cekmece 500x130 400mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1206
S-2009 Teleskopik Ray Cekmece 500x130 450mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1208
S-2010 Teleskopik Ray Cekmece 500x130 500mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1303
S-2058 Kapak Monte Telesk Frenli Ce 520x130-400mm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1301
S-2059 Kapak Monte Telesk Frenli Ce 520x130-450mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Fijokë Alumini   Starax

4850
S-2711 Fijokë Alumini Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Fiok tërheqës nën Lavaman Starax

1209
S-2084 Kapak Monte Telesk Frenl Cek 520x130-700mm
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1170
S-2085 Kapak Monte Telesk Frenl Cek 520x130-800mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4391
S-2286 Kashiklik 550mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Tabëll Druri për Grirje  Starax

1174
S-4103 Ahsap Kesme Tablasi 210x115x330 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Mbajtëse Erëzave

1247
S-4012 8Li Baharatlik Seti 400x75x145 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1222
S-4011 8Li Askilik Baharatlik 505x55x300 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Kulluese Alumini Starax

4388
S-2271 Aluminjum Evye Atlig 500mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1283
S-2272 Aluminjum Evye Atlig 600mm Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4389
S-2273 Aluminjum Evye Atlig 700mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1284
S-2274 Aluminjum Evye Atlig 800mm Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4390
S-2275 Aluminjum Evye Atlig 900mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4847
S-2276 Aluminjum Evye Atlig 1000mm Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Plastike për Lugë Starax

1290
S-2281 Kashiklik 300mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1289
S-2282 Kashiklik 350mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1288
S-2283 Kashiklik 400mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1287
S-2284 Kashiklik 450mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1286
S-2285 Kashiklik 500mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4391
S-2286 Kashiklik 550mm 15/1 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Gumë për Tavolina  Starax

4851
S-2291 Gumë për Tavolina Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!

Shporta Rrotulluse

1238
S-3011 1/2 Dyner Sepet fi 740x420x650-700 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1297
S-3020 3/4 Doner Takim Sepet fi 600x650-700 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1237
S-3021 3/4 Doner Ceyrek fi 740x650-700 Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1197
S-3031 4/4 Doner Sepet Takim fi 600x700mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1166
S-3032 4/4 Doner Sepet Takim fi 750x700mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Shporta Levizëse

5888
S-3051 3/4 Borusus-Doner Sepet 750x600mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
5889
S-3053 4/4 Borusus-Doner Sepet 750x600mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1294
S-3013 Kiler Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4393
S-3014 Kiler Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!

Mekanizem ana e Djathtë - Majtatë

1192
S-3005 Mekanizem per 400mm Sol Stasax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1193
S-3006 Mekanizem per 400mm Sag Stasax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1194
Mekanizem ana e Djathtë Starax S-3007 450mm
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1195
S-3008 Mekanizem per 450mm Sag Stasax
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Kiler i rrumbullakët Rrotullues Starax

4014
S-3041 Turning Basket Set With Rail fi 800x640-760
Limited availability
0.00 €
Add
New!

Të ndryshme Starax

10090
S-2342 Kiler Dimenzionet:
360 – 380 x 500 x 160
Limited availability
0.00 €
Add
New!
10091
S-2346 Kiler Dimenzionet:
560 – 580 x 500 x 160
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1173
S-6205 Varse per Pantollana 550-580x470x95 600mm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1172
S-6206 Varse per Pantollana 650-680x470x95 700mm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1171
S-6207 Varse per Pantollana 750-780x470x95 800mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1220
S-6013 Garderob Ashensor 850x1150x140x900 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4437
S-7001 Set me Gypfi 51x2150 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4405
S-6611 Tavolin Hekuri Set 150x340x1360 Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
8787
S-7101 Kiler fi 360x80 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1202
S-7102 Pleksi Tabanli Doner Sepet fi 360x80 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1205
S-7103 AhsapTabanliDoner Sepet fi 360x80 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1168
S-7104 Kose Doner Sepet 340x335x50 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1200
S-7105 Doner Kadeh Askisifi 340x335x50 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1260
S-7041 Doner Sepelti Takim fi 51x1300 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1223
S-8401 Banyo Seti Doner Sepe 250x300x550-650 350mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1224
S-8411 Kapak Rafli Banyo Seti 250x300x560 350mm
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1176
S-8601 Raf Bariyer 300x15x65 300mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1175
S-8602 Raf Bariyer 400x15x65 400mm Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4827
S-2211 Kiler Siselik Frenli 500x470-150mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
7755
S-2213 Kilerme Amortizer 500x470-200mm Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1226
S-2215 Kiler me Amortizer 500x470-260mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1211
S-2802 Altan Rayli Aluminyum Teterjanlik Starax
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1254
S-5159 AI Tepsi Bardak Seti 560x295x345 600mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1255
S-5161 AI Tepsi Bardak Seti 760x295x345 800mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1296
S-5156 Tabak Rafi 70cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
5890
S-5182 AmortizerDolap ici R 764x300x550 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1253
S- 4111 Bar Seti 1000x360x480 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1212
S-4001 Klasik Folyoluk 330x130x360 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1221
S-4002 Klasik Havluluk 280x140x310 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4394
S-4003 Klasik Kycyk Raft Bahar 350x130x310 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4395
S-4004 Klasik Kycyk Raft Bahar 350x165x310 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1245
S-4007 Klasik Kycyk Byjuk Iki Raft Bah 350x165x360
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1246
S-4008 Kose Sepeti 315x335x300 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4396
S-4010 Klasik Folyoluk I Kili 330x130x300 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4400
S-4604 Hvalu Aski Baharatlik Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1248
S-4013 Askilim Kadhelik 540x55x180 Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1249
S-4014 Kadah Askisi 5li 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1250
S-4015 Askisi Siselik 250x115x400 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1942
S-4500 Midway Seti 1000x170x360 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1298
S-4016 Kade Askili 3Li Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1167
S-4017 Masa Ustu Tabak Bardaki 400x235x270 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1213
S-4031 Luksiki Buyuk Rafli Bahar 355x210x400 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4399
S-4110 Varse Lugëve Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1214
S-4061 Gyp fi 16x500mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1216
S-4062 Gyp 16x600mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1215
S-4063 Gyp 16x800mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1217
S-4064 Gyp 16x1000mm Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1218
S-4065 Gyp 16x1200m Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1227
S-4051 fi 16x290x370 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1203
S-4085 Baglanti Lidhese 20x20x50 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4398
S-4091 S Varsa 40x5x60 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10697
S-6071 Varse per Kmisha 300mm
Dimenzionet 50 x 300 x 60
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10698
S-6073 Varse per Kmisha 400mm
Dimenzionet 50 x 400 x 60
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
1259
S-6545 Tavan Baglan Pantonluk Askili 340x470x90
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4849
S-6051 Surgulu Kravatlik 85x460x90 Starax 12/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
8005
S-6057 Varse per Rrypa 120x460x110 Starax
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
4404
S-6544 Varese per Kollare 85x460x90 Starax 10/1
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
1256
S-6101 Mbajtes i këpucëve 375x485x150 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1257
S-6111 Ayakkabi Askisi420-700x200x95 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1258
S-6121 Rayli Cekmece e R.Ayak Kabilik 450x485x470
Limited availability
0.00 €
Add
New!
4403
S-6282 Alumin 2 Rafti Ayakkabil300x470x520 Starax
Limited availability
0.00 €
Add
New!
1293
S-2251 Shporta AL. Per Mbet. 365x300x320 12/1
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!

Huzur Produkte

10573
H-1001 Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur 60-80 30cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10574
H-1002 Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur 60-80 35cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10575
H-1003 Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur 60-80 40cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10576
H-1004 Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur 60-80 45cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10577
H-1005 Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur 60-80 50cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10578
H-1025 Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur 125-140 30cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10579
H-1026 Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur 125-140 35cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10580
H-1027 Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur r 125-140 40cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10581
H-1028 Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur 125-140 45cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10582
H-1029 Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur 125-140 50cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10588
H-1220 Teleskopik Kiler 2 Ansor M450 Huzur 330x510x125x140
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10583
H-1049 Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur 185-200 30cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10584
H-1050 Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur 185-200 35cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10585
H-1051 Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur 185-200 40cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10586
H-1052 Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur 185-200 45cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10587
H-1053 Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur 185-200 50cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10589
H-2642 40cm Kiler nën Tavolin 3 Shporta Huzur
Limited availability
0.00 €
Add
New!
10594
H-5001 Shport Rrotulluse 1/2 Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10595
H-6001 Shport Levizëse S ana Djatht Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10596
H-6002 Shport Levizëse S ana Majt Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10590
H-3101 105 X 470 X 70. Mekanizem me Fren për Shishe M150 Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10591
H-3102 153X470X470 Fernli Rayli Deterjanlik M200
This product is unavailable.
0.00 €
Add
New!
10592
H-3104 153/205X470X470 Mekanizem me Fren M250 Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10597
H-4024 Set 8 Pjes për Erëza Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10601
H-4021 Kapse S Metali Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10600
H-4022 Lidhëse Gypi Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10602
H-9700 Kulluese Alumini Huzur 60cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10603
H-9701 Kulluese Alumini Huzur 80cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10604
H-9702 Kulluese Alumini Huzur 100cm
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10598
H-4020 5 Varse për Gota Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
10599
H-4018 Varse me për Gota Huzur
Immediate availability
0.00 €
Add
New!
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Prizren
Lipjan
Back to content