alumin gola1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9594
Gola Horizontal L Profil i Bardhë
4.2m
9593
Gola Horizontal L Profil i Zi
4.2m
9592
Gola Horizontal L Profil Caffe
4.2m
5260
Gola Horizontal L Profil Sampanya
4.2m
9591
Gola Horizontal L Profil Vizllim
4.2m
9590
Gola Horizontal L Profil Inox
4.2m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9649
Gola Horizontal U Profil i Bardhë
4.2m
9648
Gola Horizontal U Profil i Zi
4.2m
9645
Gola Horizontal U Profil Caffe
4.2m
10080
Gola Horizontal U Profil Sampanya
4.2m
9647
Gola Horizontal U Profil Vizllim
4.2m
9646
Gola Horizontal U Profil Inox
4.2m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9653
Gola Vertikal L Profil i Bardhë
4.7m
9652
Gola Vertikal L Profil i Zi
4.7m
9654
Gola Vertikal L Profil Caffe
4.7m
10081
Gola Vertikal L Profil Sampanya
4.7m
9651
Gola Vertikal L Profil Vizllim
4.7m
9650
Gola Vertikal L Profil Inox
4.7m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9659
Gola Vertikal U Profil i Bardhë
4.7m
9657
Gola Vertikal U Profil i Zi
4.7m
9658
Gola Vertikal U Profil Caffe
4.7m
10082
Gola Vertikal U Profil Sampanya
4.7m
9656
Gola Vertikal U Profil Vizllim
4.7m
9655
Gola Vertikal U Profil Inox
4.7m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9664
Lidhëse për Alumin Gola

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9685
Dorezë me Jakë e drejtë mat
156mm
9686
Dorezë me Jakë e drejtë mat
296mm
9687
Dorezë me Jakë e drejtë mat
396mm
9688
Dorezë me Jakë e drejtë mat
496mm
5258
Dorezë me Jakë e drejtë mat
596mm
9689
Dorezë me Jakë e drejtë mat
696mm
9690
Dorezë me Jakë e drejtë mat
796mm
9691
Dorezë me Jakë e drejtë mat
896mm
9692
Dorezë me Jakë e drejtë mat
996mm
9693
Dorezë me Jakë e drejtë mat
1196mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9694
Dorezë me Jakë e drejtë mat
156mm
9695
Dorezë me Jakë e drejtë mat
296mm
9696
Dorezë me Jakë e drejtë mat
396mm
9697
Dorezë me Jakë e drejtë mat
496mm
5257
Dorezë me Jakë e drejtë mat
596mm
9698
Dorezë me Jakë e drejtë mat
696mm
9699
Dorezë me Jakë e drejtë mat
796mm
9881
Dorezë me Jakë e drejtë mat
896mm
9882
Dorezë me Jakë e drejtë mat
996mm
9883
Dorezë me Jakë e drejtë mat
1196mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9906
Alm Doreza e Re Shkëlqim                   18mm  ER4518
2.10m
9907
Alm Doreza e Re Shkëlqim                   18mm  ER4518
2.50m
10200
Alm Doreza e Re Mat                           18mm  ER4518
2.00m
10712
Alm Doreza e Re Mat                            18mm  
2.10m
9209
Alm Doreza e Re Mat                            18mm  5135
2.20m
4680
Alm Doreza e Re Mat                            18mm  ER4518
2.50m
10713
Alm Doreza e Re Mat                            18mm
2.50m
9920
Alm Doreza e Re Bardhë HG                18mm  ER4518
2.10m
9922
Alm Doreza e Re Bardhë HG                18mm  ER4518
2.30m
9918
Alm Doreza e Re Bardhë Mat               18mm  ER4518
2.50m
9934
Alm Doreza e Re Bardhë Antik            18mm  ER4518
2.50m
9928
Alm Doreza e Re Tik                            18mm ER4518
2.10m
9930
Alm Doreza e Re Tik                            18mm ER4518
2.30m
9924
Alm Doreza e Re Krem HG                   18mm ER4518
2.10m
9938
Alm Doreza e Re Cordoba                     18mm ER4518
2.10m
9926
Alm Doreza e Re Venge                         18mm ER4518
2.50m
9932
Alm Doreza e Re Qershi                        18mm ER4518
2.50m
9943
Alm Doreza e Re Mese                          18mm ER4518
2.50m
9944
Alm Doreza e Re Sonoma Oak              18mm ER4518
2.50m
9916
Alm Doreza e Re Zezë Mat                   18mm ER4518
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4810
Alm Doreza e Re Shkëlqim                    ER4584
2.50m
4811
Alm Doreza e Re Inox                           ER4584
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9217
Alm Doreza me kanal Shkëlqim              18mm DE4862
2.20m
4666
Alm Doreza me kanal Shkëlqim              18mm ER4681
2.50m
5896
Alm Doreza me Gumë Mat                     18mm ER4681
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3702
Alm Doreza Shkëlqim                                   18mm ER 5909
2.00m
10223
Alm Doreza Shkëlqim                                   18mm ER5909
2.10m
6320
Alm Doreza Shkëlqim                                   18mm  ER4591
2.50m
6324
Alm Doreza Shkëlqim                                   18mm  ER5909
2.50m
9900
Alm Doreza Mat                                            18mm  ER5909
2.00m
5895
Alm Doreza Mat                                            18mm  ER4591
2.50m
9905
Alm Doreza Mat                                            18mm  ER5909
2.50m
2995
Alm Doreza Mat                                            18mm  ER1967
2.50m
5235
Alm Doreza Mat                                           18mm  ER 4591
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3647
Alm Doreza Shkëlqim                                         16mm ER6228
2.00m
9904
Alm Doreza Mat                                                  16mm ER6228
2.00m
6317
Alm Doreza Shkëlqim                                         16mm  D5653
2.50m
5899
Alm Doreza Mat                                                  16mm  D5653
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9901
Alm Doreza Shkëlqim                  ER6254
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10095
Alm Doreza Shkëlqim       ER1981
2.50m
10096
Alm Doreza Mat              ER1981
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7252
Alm Doreza Shkëlqim       ER6255
2.50m
7248
Alm Doreza Mat                ER6255
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10491
Alm Doreza Shkëlqim       
4.00m
10492
Alm Doreza Mat              
4.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10712
Alm Doreza e Re Mat        DE1687
2.10m
10713
Alm Doreza e RE Mat       DE1687
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7752
Alm Doreza S Shkëlqim                        18mm
2.00m
4671
Alm Doreza S Shkëlqim                        18mm   ER5675
2.00m
10708
Alm Doreza S Shkëlqim                        18mm
2.10m
10709
Alm Doreza S Shkëlqim                        18mm
2.50m
5901
Alm Doreza S Shkëlqim                        18mm   ER5675
2.50m
10707
Alm Doreza S Mat                                 18mm
2.10m
10706
Alm Doreza S Mat                                 18mm
2.50m
10711
Alm Doreza S Mat                                 18mm
2.50m
10143
Alm Doreza S Mat                                 18mm   ER2675
2.50m
10710
Alm Doreza S Mat                                 18mm
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9912
Alm Doreza Shkëlqim                        ER1672
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2944
Alm Doreza Mat                            16mm E1910
2.50m
8889
Alm Doreza Inox                           16mm
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10705
Alm H Shkëlqim   18mm
2.50m
10704
Alm H Mat             18mm    
2.50m
9212
Alm H Mat             18mm  ER4295
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4801
Alm U e shkurt Shkëlqim 19mm ER6233
3.00m
5282
Alm U e shkurt Mat         18mm ER4581
2.50m
6315
Alm U e shkurt Mat         18mm ER1146
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6321
Alm U Shkëlqim        16mm D4745
2.50m
5900
Alm U Mat                 16mm D4745
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9911
Alm Gjysem U Shkëlqim   18mm ER4515
2.50m
9914
Alm Gjysem U Mat            18mm ER4515
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3731
Alm U Shkëlqim                             18mm  ER5910
2.00m
9910
Alm U Shkëlqim                             18mm ER5910
2.10m
10702
Alm U Shkëlqim                             18mm
2.10m
10701
Alm U Shkëlqim                             18mm
2.50m
9213
Alm U Mat                                     18mm ER4746
2.20m
5898
Alm U Mat                                     18mm ER5910
2.50m
10197
Alm U Mat                                     18mm ER 3620
2.50m
10221
Alm U Mat                                     18mm  ER 4807
2.50m
10700
Alm U Mat                                     18mm
2.50m
10703
Alm U Mat                                     18mm
3.00m
10220
Alm U Mat                                     18mm ER5910
3.00m
9929
Alm U Tik                                      18mm ER4595
2.10m
9931
Alm U Tik                                      18mm ER4595
2.30m
9919
Alm U e Bardhe Mat                      18mm ER4595
2.50m
9935
Alm U Antik e Bardhe                   18mm ER4595
2.50m
9917
Alm U e Zeze Mat                         18mm ER4595
2.50m
9925
Alm U Krem                                 18mm ER4595
2.10m
9939
Alm U Cordoba                             18mm ER4595
2.10m
9927
Alm U Wenge                                18mm ER4595
2.50m
9933
Alm U Qershi e Errët                    18mm ER4595
2.50m
9941
Alm U Milano                               18mm  ER4595
2.50m
9943
Alm U Mese Tr                             18mm  ER4595
2.50m
9945
Alm U Sonoma Oak                      18mm  ER4595
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10088
Alm Posht Nalt                                    ER4898
2.00m
3709
Alm Shina te Poshtme te Eperme        ER1731
2.50m
5894
Alm Posht Nalt                                    ER4898
2.50m
5893
Alm Posht Nalt per                              ER4898
3.00m
3529
Alm U Mat                                           18mm ER4746
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5892
Alm Kanal Mat                                     ER1583
3.00m
9214
Alm Kanal Mat                                     ER1583
2.50m
9915
Alm Kanal Mat                                     ER1583
1.60m
5813
Alm Kanal Mat                                     ER2022
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10141
Alm EL Shkëlqim                                  30x30
2.50m
9913
Alm EL Shkëlqim                                  20x20
2.50m
5153
Alm El Shkëlqim                                   15x15
2.50m
10142
Alm EL Mat                                          30x30
2.50m
7249
Alm EL Mat                                          15x15
2.50m
9902
Alm EL Mat                                          10x10
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2960
Alm E Mat Kapak               1990
3.00m
2961
Alm E Shkëlqim Kapak      1990
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2958Alm E Mat Tavoline 1989
3.00m
2959
Alm E Shkëlqim Tavoline 1989
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5283
Alm T Mat për Tavolinë                     ER5734
3.00m
6311
Alm T Mat për Tavolinë
4cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10222
Alm per Laminat Mat       ER1696
2.50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3522Alm H Mat     8-20mm  ER1040
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3527
Alm H Mat        8-20mm ER1037
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3520
Alm Doreza Mat 8mm  ER2277
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3527
Alm H Mat        8-20mm ER1037
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3527
Alm H Mat        8-20mm ER1037
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10714
Alm Ofingera Mat
3m
5579
Alm Ofingera Mat
3m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10567
Ofinger Elips Metal
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3589
Ofinger i rrumbullakët Metal
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10199
Alm T Shkëlqim Dekor New ER1375
3.00m
5906
Alm T Shkëlqim Dekor         ER1375
3.00m
5904
Alm T Mat Dekor                  ER1375
3.00m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2197
Alm Baza me vija         ER 4685 K
3.00m
2459
Alm Baza me vija          ER 4685 K
4.00m
2460
Alm Baza e Rrafshet     ER 4685 K
4.00m
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content