aspirator1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10475
Aspirator Inox Alveus F3
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1390
Aspirator i Bardhë Alveus F4
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9741
Aspirator i Bardhë Eurostar 7011W
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9742
Aspirator Inox Eurostar 7011X
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9739
Aspirator i Bardhë Hibsan 8052W
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9740
Aspirator Inox Hibsan 8052X
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10473
Aspirator Full Muntus inox Alvesu F9
52cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10474
Aspirator Full Muntus new Alvesu F9
52cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1402
Aspirator Lara ecapa 220-230W 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1393
Aspirator Carera ecapa 220-230W 560m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1395
Aspirator Gusto ecapa 220-230W 560m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1396
Aspirator White Dhizy ecapa 220-230W 560m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1398
Aspirator Esmeralda ecapa 220-230W 650m3/h
90cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1392
Aspirator Granado ecapa 220-230W 560m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1399
Aspirator Ovalado ecapa 220-230W 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1400
Aspirator Gusto ecapa 220-230W 650m3/h
90cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9745
Aspirator SD hibsan 52-60 220-230w 460m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7751
Aspirator Carnetto ecepa 2010BR 220-240w 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7765
Aspirator ORNR ecepa 220-230w 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7762
Aspirator Automod Shqipëri ecepa 220-240w 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7764
Aspirator Automod Turkiye ecepa 220-240w 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7763
Aspirator Automod Kosova ecepa 220-240w 650m3/h
60cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4485
Filter per Aspirator
(Katror)

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4486
Filter i Rrumbullakt per Aspirator Ecapa

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3330
Gyp per Aspirator
Fi 100
3331
Gyp per Aspirator
Fi 110
549
Gyp per Aspiratori
Fi 120
3559
Gyp per Aspirator
Fi 150
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content