cilindra1 - Europan Color Sh.p.k.

2000 - 2020
Shkoni tek përmbajtja
Për çmime klikoni këtu!


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
740
Cilinder 12190/CT 35 10 45 5 Qelesa Siba
12190/CT
5,50 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
7775
Cilinder 12190/CKA 35 10 45 3 Qelesa Siba
12190/CKA
3,30 €

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
7777
Cilinder 12183/CKA 3 Qelesa Siba
12183/CKA
3,00 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
9255
Cilinder 12170/CKA 3 Key Siba
12170/CKA
2,60 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
859
Cilinder 3EM 70mm
70mm
2,50 €

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
741
Cilinder 12183/C Qelesa Siba
12183/C
3,50 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
739
Cilinder 12190/C 35 10 45 5 Qelesa Siba
12190/C
4,50 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
9333
Cilinder 12190/CKZ 35+10+45 CP 3 Qelesa Siba
12190/CKZ
3,50 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
9332
Cilinder 12183/CKZ 33 10 40 CP 3 Qelesa Siba
12183/CKZ
3,15 €

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
3009
Cilinder 3M 60mm Sari me 3 Qelesa
60mm
1,00 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
3114
Arco Cilinder 90mm Nikel Kale
90mm
5,00 €

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
11051
Cilinder 68mm osnova
68mm
3,00 €
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
Çmimi
Porosit
11052
Cilinder 100mm osnova
100mm
3,00 €
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Kthehu tek përmbajtja