delta1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2439
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 15 mm
1541
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 20 mm
1540
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 25 mm
1539
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 30 mm
1538
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 32 mm
1537
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 35 mm
1536
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 40 mm
1535
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 45 mm
1534
Municion Delta  (5000 copa)
I Tipin 50 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1546
Municion Delta  (5000 copa)
U 80x08mm
1545
Municion Delta  (4000 copa)
U 80x10 mm
1544
Municion Delta  (3000 copa)
U 80x12mm
1542
Municion Delta  (3000 copa)
U 80x14 mm
1543
Municion Delta  (2000 copa)
U 80x16 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1533
Municion Delta  (1000 copa)
U 24x60 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7767
Municion  (2750 copa)
U 93x12mm
7768
Municion  (2000 copa)
U 93x16 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7769
Municion  (1260 copa)
U 92x20mm
7770
Municion  (960 copa)
U 92x25 mm
6036
Municion  (720 copa)
U 92x30 mm
6037
Municion  (630 copa)
U 92x35 mm
6038
Municion  (630 copa)
U 92x40 mm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1526
Municion  (6000 copa)
U 90x20 mm
1527
Municion  (4000 copa)
U 90x25 mm
1528
Municion  (4000 copa)
U 90x30 mm
1529
Municion  (4000 copa)
U 90x35 mm
1530
Municion  (4000 copa)
U 90x40mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1519
Municion Delta  5000 copa
U13/4 mm
1520
Municion Delta  5000 copa
U13/6 mm
1521
Municion Delta  5000 copa
U13/8 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1522
Municion Delta  5000 copa
U 200/4 mm
1523
Municion Delta  5000 copa
U 200/6 mm
1524
Municion Delta  5000 copa
U 200/8 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6039
Municion Delta  30/1 525 copa
U 100x30 mm
1548
Municion Delta  30/1 375 copa
U 100x40 mm
1547
Municion Delta  30/1 300 copa
U 100x50 mm
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content