Deviluxi1 - Europan Color Sh.p.k.

2000 - 2020
Shkoni tek përmbajtja

Kodi
Pesha
116
1 L
Bazë e Bardhë
1770,75 L
Bazë Hiri (Gri)

Kodi
Pesha
118
2.5 L
Bazë e Bardhë

Kodi
Pesha
1733
14kg
Bazë e Bardhë

Kodi
Pesha
113
0,75 L
Mbushës për Llak (Dolgu Vernik)
           
Kodi
Pesha
246
2.8 L
246p
1.4 L
Super mbushës Druri   +  Perforcuesi
          
Kodi
Pesha
242
12 kg
242p
6 L
Super mbushës Druri   +  Perforcuesi
Ngjyrë shtresa e fundit me Tharje të shpejtë

Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
1
E Bardhë Nitro Ngjyrë  (1163)
0,75 L
2
E Bardhë Mat Nitro Ngjyrë  (1010)
0,75 L
3
E Zezë Nitro Ngjyrë  (9052)
0,75 L
4
E Zezë Mat Nitro Ngjyrë  (9020)
0,75 L
6
E Verdhë Krom Nitro Ngjyr  (2031)
0,75 L
5

Somon Nitro Ngjyrë  (3250)
0,75 L
12

Vishnje Nitro Ngjyrë  (3655)
0,75 L
13

E Arit Nitro Ngjyrë  (2049)
0,75 L
14

Wenge e Re Nitro Ngjyrë  (6325)
0,75 L
15

Pembe Nitro Ngjyrë  (3282)
0,75 L
16

Dardh e Re Nitro Ngjyrë  (2294)
0,75 L
17

E Kaftë Nitro Ngjyrë  (6108)
0,75 L
18

Turkuaz Nitro Ngjyrë  (5010)
0,75 L
19

E Kaltër Rruzë Nitro Ngjyrë  (4076)
0,75 L
20

Jorgovan Nitro Ngjyrë  (4179)
0,75 L
21

E Kalter Parlament Nitro Ngjyrë  (4343)
0,75 L
22

E Kalter e Mbyllt Nitro Ngjyrë  (4473)
0,75 L
23

Krem Nitro Ngjyrë  (1077)
0,75 L
24

Bezh ( Bej ) Nitro Ngjyrë  (6010)
0,75 L
25

Hiri e Qelt Nitro Ngjyrë  (7110)
0,75 L
26

Plumbë i mesem Nitro Ngjyrë  (7175)
0,75 L
27

Alumin i Vizllushëm Nitro Ngjyrë  (7253)
0,75 L
28

E Verdhë Caterpiller Nitro Ngjyrë  (2175)
0,75 L
29

E Gjelber Maqine Nitro Ngjyrë  (5213)
0,75 L
30

E Gjelber Bari Nitro Ngjyrë  (5008)
0,75 L
31

E Kaft qelt Nitro Ngjyrë  (6000)
0,75 L
32

E Kaft e mbyllt e re Nitro Ngjyrë  (6003)
0,75 L
33

E Purpurt Nitro Ngjyrë  (3293)
0,75 L
34

E Fildisht Nitro Ngjyrë  (1022)
0,75 L
Ngjyrë shtresa e fundit me Tharje të shpejtë Me Kanta të mdhaja!
      
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
236

E Bardhë Nitro Ngjyrë (1163)
15kg
2175

E Bardhë Mat Nitro Ngjyrë (1010)
12kg
Ngjyrë me Llakë
           
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
36
Lisi Qelt Nitro Sadolin
0,75 L
37
Çaj i ri Nitro Sadolin
0,75 L
38
Ngjyrë Dryshku Nitro Sadolin
0,75 L
39
Akazhu Nitro Sadolin
0,75 L
40
Maun Nitro Sadolin
0,75 L
41
Arrë e D. e re Nitro Sadolin
0,75 L
42

Lajthi Nitro Sadolin
0,75 L
43
Ngjyr Duhani Nitro Sadolin
0,75 L
44
Dardhë e re Nitro Sadolin
0,75 L
45
Gështenjë e re Nitro Sadolin
0,75 L
46
Arrë Nitro Sadolin
0,75 L
47
Kafe Nitro Sadolin
0,75 L
48
Arrë e Dendur Nitro Sadolin
0,75 L
49
Qershi Nitro Sadolin
0,75 L
50
Venge Nitro Sadolin
0,75 L
51
Lajthi e Kuqe Nitro Sadolin
0,75 L
Ngjyrë me Llakë në Kanta të mëdhaja!

Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
212
E Kaft Nitro Sadolin
12 kg
214
Arrë Nitro Sadolin
12 kg
209
Maun Nitro Sadolin
12 kg
Sadolin pa Llakë
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
52

Seffaf Sadolin pa ngjyr
0,75 L
53

Bung i Shpesh Sadilin pa llak
0,75 L
54
Arrë Sadilin pa llak
0,75 L
55
Arrë e shpeshë Sadolin Pa llak
0,75 L
56
Lajthi Sadolin Pa llak
0,75 L
57
Maun Sadolin Pa llak
0,75 L
58
Sarabi (Verë) Sadolin Pa llak
0,75 L
59
Gështenjë Sadolin Pa llak
0,75 L
60
Bung i Qeltë Sadolin Pa llak
0,75 L
61
Arrë speciale Sadolin Pa llak
0,75 L
62
Arrë e qelt Sadolin Pa llak
0,75 L
63
Venge e Kuqe Sadolin Pa llak
0,75 L
64
Qershi Sadolin Pa llak
0,75 L
65
Ullij i gjelber Sadolin Pa llak
0,75 L
66
Venge Sadolin Pa llak
0,75 L
67
Kalter si Deti Sadolin Pa llak
0,75 L
68
Bung antik Sadolin Pa llak
0,75 L
69
Bungu Sadolin Pa llak
0,75 L
70
E Gjelbert Akasya Sadolin Pa llak
0,75 L
Mbushës për Llak

Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
113
Transparent
Mbushës për Llak (Dolgu Vernik)
0,75 L
Llak Transparent
                                        
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
114
Transparent
Llak me shkelqim
0,75 L
115
Transparent
Llak me Gjysëm Shkelqim
0,75 L
112
Transparent
Llak pa Shkëlqim Mat
0,75 L
Ngjyrë pa Llakë me Kanta të mëdhaja!
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
222
Maun Sadolin Pa llak
15 kg
224
Arrë Sadilin pa llak
15 kg
228
Venge Sadolin Pa llak
15 kg
239
Bung i Qeltë Sadolin Pa llak
15 kg
Ngjyrë Sintetike për Metal

Kodi
Përshkrimi
Pesha
71

Kafe e qelt HSL Sentetik
0,75 L
72
Kafe e mbyllt HSL Sentetik
0,75 L
73
E Kuqe Tullë HSL Sentetik
0,75 L
74
E Verdhë (Sari) HSL Sentetik
0,75 L
75
Hiri Al HSL Sentetik
0,75 L
76
Hiri e mbyllt HSL Sentetik
0,75 L
77
Kafe Rengi HSL Sentetik
0,75 L
78
Kafe Tam HSL Sentetik
0,75 L
79
Vishnje HSL Sentetik
0,75 L
80
Gjelber e qelt HSL Sentetik
0,75 L
81
Gjelber e mbyllt HSL Sentetik
0,75 L
82
Kalter e qelt HSL Sentetik
0,75 L
83
Kalter e mbyllt HSL Sentetik
0,75 L
84
Ngjyr Ari HSL Sentetik
0,75 L
85
Granit Gjelber HSL Sentetik
0,75 L
86
Oqean Kalter HSL Sentetik
0,75 L
87
E Kalter HSL Sentetik
0,75 L
88
E Zezë HSL Sentetik
0,75 L
Ngjyrë Pigment Ecocolor

Kodi
Përshkrimi
Pesha
89

Pigment i Bardhë Univerzal
1 L
90

Pigment i qelt Univerzal
1 L
91
Pigment Maun Univerzal
1 L
92
Pigment Dardhë Univerzal
1 L
94
Pigment Bung Antik Univerzal
1 L
95
Pigment i Zi Univerzal
1 L
96
Pigment i Verdhë (Sari) Univerzal
1 L
99
Pigment Lajthi Univerzal
1 L
100
Pigment Bordo Univerzal
1 L
101
Pigment Bungu Univerzal
1 L
103
Pigment Arrë Antike Univerzal
1 L
104
Pigmen Venge Univerzal
1 L
105
Pigment Madag Univerzal
1 L
106
Pigment Arrë Univerzal
1 L
108
Pigment Arrë e Kuqe Univerzal
1 L
109
Pigment Portokall Univerzal
1 L
110
Pigment i Kalter Univerzal
1 L
111
Pigment e Kuqe Univerzal
1 L
Ngjyrë Pigment Ecocolor

Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
119
Akay Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
122
Lajthi Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
123
Hush Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
127
Ahu Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
128
Qershi Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
129
Venge Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
4299
E Bardhë e perlyer Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
125
Kafe e Errët Ngjyr Druri enkas për Dyer nga Druri
2.5 L
Llaqe
    
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
246

Super Mbushës Druri
2.8 L
246p

Përforcues mbushës Druri
1.4 L
     
247

Ekstra Shkëlqim Mbushës Druri
2.8 L
247p

Përforcues Ekstara Shkëlqim Mbushës
1.4 L
    
248

Llak Mat
3 L
248p

Përforcues Mat
1 L
     
249

Llak Gjysem Shkelqim
3 L
249p

Perforcues Ghysem Shkelqim
1 L
Llak për Parket
                    
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
137
Transparent
Llak Parketi
2.5 L
138
Transparent
Llak Parketi Mat
2.5 L
Bazë për Dru
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
242

Super Mbushës Druri
12 kg
242p

Perforcuesi Super Mbushës Druri
6 L
Llak për Dru
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
243
e. shkelqim
Llak ekstra Shkelqim
12 kg
243p
e. shkelqim
Perforcues Ekstra shkelqim
6 L
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
244
gj. Shkelqim
Llak Gjysem Shkelqim
12 kg
244p
gj. Shkelqim
Perforcues Gjysem Shkelqim
4 L
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
245
pa Shkelqim
Llak pa Shkelqim
12 kg
245p
pa Shkelqim
Perforcues pa Shkelqim
4 L
Poliuretan Bazë
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
9892
E Bardhë
Poliuretan Bazë e Bardhë
18 kg
9892p
Pershpejtues
Pershpejtues Poliuretan Bazë e Bardhë
6 L
Nitro Ngjyrë me perforcues
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
238
E Bardhë shkelqim
Poliuretan Lake
12 kg
238p
E Bardhë shkelqim
Perforcues Lake
6 L
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
9896
E Bardhë gjys shkelqim
Poliuretan Lake
12 kg
9896p
E Bardhë gjys shkelqim
Perforcues Lake
6 L
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
9894
E Bardhë Mat
Poliuretan Lake
12 kg
9894p
E Bardhë Mat
Perforcues Lake
6 L
Bazë MDF
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
240
E Bardhë
MDF Bazë
12 kg
240p
E Bardhë
Perforcues
6 L
Ngjyrë që nuk shlyhet
     
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
8364
E Bardhë Shkelqim
që nuk shlyhet
10 kg
8364p
E Bardhë Shkelqim
Perforcues që nuk shlyhet
5 kg
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
8363
E Bardhë gjys shkelqim
që nuk shlyhet
10 kg
8363p
E Bardhë gjys shkelqim
Perforcues që nuk shlyhet
5 kg
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
7766
E Bardhë Mat
që nuk shlyhet
10 kg
7766p
E Bardhë Mat
Perforcues që nuk shlyhet
5 kg
Llak Transparent
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
3773
Transparent
Llak Polyester
10 kg
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
3772
Transparent
Perforcues
0,25 kg
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
3771
Transparent
Pershpejtues
0,25 kg
Kodi
Nuanca
Përshkrimi
Pesha
3770
E Bardhë
Polyster Bazë
10 kg
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Kthehu tek përmbajtja