Dewilux - EuropanColor 2024

Go to content
Nitro Bazë për Ngjyrë me tharje të shpejt
116 Bazë e Bardhë Vigoloid 0.75L.
Add
117 Bazë Gri Vigoloid 0.75L.
Add
118 Bazë e Bardhë Vigoloid 2.5L.
Add
Nitro Ngjyra për Dru dhe Hekur me tharje të shpejt shtresa fundit
1 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
2 E Bardhë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
3 E Zezë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
4 E Zezë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
5 E Somon nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
6 E Verdhë Crom nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
7 E Verdhë Taxi nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
8 E Verdhë Oksit nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
9 E Portokallt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
11 E Kuqe Flamur nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
12 Si Vishnje nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
13 E Arit nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
14 Venge e re nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
15 Pembe nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
16 Dardh e re nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
17 E Kaft nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
18 Turkuaz nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
19 E Kalter rruzë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
20 E Jorgovan nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
21 E Kalter Parla. nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
22 E Kalter embyllt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
23 Krem nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
24 Bezh Bej nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
25 Hiri e qelt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
26 Plumb i mesem nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
27 Alumin Vizllues nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
28 E Verdhë Kater. nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
29 E Gjelber Makin nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
30 E Gjelber Bari nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
31 E Kaft e qelt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
32 E Kaft e mbyllt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
33 E Purpurt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
34 E Fildisht nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
11328 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 3kg.
Add
236 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 15kg.
Add
2175 E Bardhë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 12kg.
Add
Nitro Sadolin me Llak
36 Si Dru i qelt nitro Sadolin (6212) 0.75L.
Add
37 Si Qaj i ri nitro Sadolin (3384) 0.75L.
Add
38 Si Ndryshk nitro Sadolin (7315) 0.75L.
Add
39 Akazhu nitro Sadolin (3240) 0.75L.
Add
40 Maun nitro Sadolin (6355) 0.75L.
Add
41 Si Arrë e dendur e re nitro Sadolin (6401) 0.75L.
Add
42 Lajthi nitro Sadolin (6051) 0.75L.
Add
43 Si Duhani nitro Sadolin (6287) 0.75L.
Add
44 Si Dardh e re nitro Sadolin (2293) 0.75L.
Add
45 Si Gështënj e re nitro Sadolin (6372) 0.75L.
Add
46 Si Arrë nitro Sadolin (6200) 0.75L.
Add
47 Si Kafe nitro Sadolin (6324) 0.75L.
Add
48 Arrë e dendur nitro Sadolin (8210) 0.75L.
Add
49 Si Qershi nitro Sadolin (3548) 0.75L.
Add
50 Venge nitro Sadolin (6325) 0.75L.
Add
51 Lajthi e kuqe nitro Sadolin (6247) 0.75L.
Add
212 E Kaft nitro Sadolin (6324) 12kg.
Add
214 Si Arrë nitro Sadolin (6200) 12kg.
Add
209 Maun nitro Sadolin (6355) 12kg.
Add
Nitro Sadolin pa Llak
52 Transparent Sadolin (0174) 0.75L.
Add
53 Bung i Shpesh Sadolin (6153) 0.75L.
Add
54 Arrë Sadolin (6096) 0.75L.
Add
55 Arrë e shpeshë Sadolin (6184) 0.75L.
Add
56 Lajthi Sadolin (6416) 0.75L.
Add
57 Maun Sadolin (6175) 0.75L.
Add
58 Si Verë Sadolin (3205) 0.75L.
Add
59 Gështënjë Sadolin (6372) 0.75L.
Add
60 Bung i qelt Sadolin (6162) 0.75L.
Add
61 Arrë speciale Sadolin (6066) 0.75L.
Add
62 Arrë e qelt Sadolin (6206) 0.75L.
Add
63 Venge e kuqe Sadolin (6333) 0.75L.
Add
64 Qershi Sadolin (3548) 0.75L.
Add
65 Gjelber Ulli Sadolin (5210) 0.75L.
Add
66 Wenge Sadolin (6325) 0.75L.
Add
67 Kalter si Deti Sadolin (4163) 0.75L.
Add
68 Antik si Dru Sadolin (6165) 0.75L.
Add
69 Si Dru Sadolin (6157) 0.75L.
Add
70 Akacie Gjelber Sadolin (3205) 0.75L.
Add
222 Maun Sadolin (6175) 15L.
Add
224 Arrë Sadolin (6096) 15L.
Add
228 Venge Sadolin (6162) 15L.
Add
239 Bung i qelt Sadolin (?) 15L.
Add
Nitro Ngjyr me struktur për Hekur
ECO Ngjyr për Dru me bazë uji dhe Nitro
Dewilux Llak Baza me 2 Komponente
PRIZREN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga Prizren - Landovic
+383 44 200 536
+383 44 745 210
info@europancolor.com
Created with MWH
LIPJAN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga QMI - Lipjan
Mbas Ures Autostrades
+383 44 648 887
+383 44 474 799
info@europancolor.com
Back to content