Dewilux - EuropanColor 2024

Go to content
Nitro Bazë për Ngjyrë me tharje të shpejt
116 Bazë e Bardhë Vigoloid 0.75L.
Add
117 Bazë Gri Vigoloid 0.75L.
Add
118 Bazë e Bardhë Vigoloid 2.5L.
Add
Nitro Ngjyra për Dru dhe Hekur me tharje të shpejt shtresa fundit
1 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
2 E Bardhë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
3 E Zezë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
4 E Zezë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
5 E Somon nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
6 E Verdhë Crom nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
7 E Verdhë Taxi nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
8 E Verdhë Oksit nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
9 E Portokallt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
11 E Kuqe Flamur nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
12 Si Vishnje nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
13 E Arit nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
14 Venge e re nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
15 Pembe nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
16 Dardh e re nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
17 E Kaft nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
18 Turkuaz nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
19 E Kalter rruzë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
20 E Jorgovan nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
21 E Kalter Parla. nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
22 E Kalter embyllt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
23 Krem nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
24 Bezh Bej nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
25 Hiri e qelt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
26 Plumb i mesem nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
27 Alumin Vizllues nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
28 E Verdhë Kater. nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
29 E Gjelber Makin nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
30 E Gjelber Bari nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
31 E Kaft e qelt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
32 E Kaft e mbyllt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
33 E Purpurt nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
34 E Fildisht nitro ngjyrë Tharje e shpejt 0.75L.
Add
11328 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 3kg.
Add
236 E Bardhë nitro ngjyrë Tharje e shpejt 15kg.
Add
2175 E Bardhë Mat nitro ngjyrë Tharje e shpejt 12kg.
Add
Nitro Sadolin me Llak
36 Si Dru i qelt nitro Sadolin (6212) 0.75L.
Add
37 Si Qaj i ri nitro Sadolin (3384) 0.75L.
Add
38 Si Ndryshk nitro Sadolin (7315) 0.75L.
Add
39 Akazhu nitro Sadolin (3240) 0.75L.
Add
40 Maun nitro Sadolin (6355) 0.75L.
Add
41 Si Arrë e dendur e re nitro Sadolin (6401) 0.75L.
Add
42 Lajthi nitro Sadolin (6051) 0.75L.
Add
43 Si Duhani nitro Sadolin (6287) 0.75L.
Add
44 Si Dardh e re nitro Sadolin (2293) 0.75L.
Add
45 Si Gështënj e re nitro Sadolin (6372) 0.75L.
Add
46 Si Arrë nitro Sadolin (6200) 0.75L.
Add
47 Si Kafe nitro Sadolin (6324) 0.75L.
Add
48 Arrë e dendur nitro Sadolin (8210) 0.75L.
Add
49 Si Qershi nitro Sadolin (3548) 0.75L.
Add
50 Venge nitro Sadolin (6325) 0.75L.
Add
51 Lajthi e kuqe nitro Sadolin (6247) 0.75L.
Add
212 E Kaft nitro Sadolin (6324) 12kg.
Add
214 Si Arrë nitro Sadolin (6200) 12kg.
Add
209 Maun nitro Sadolin (6355) 12kg.
Add
Nitro Sadolin pa Llak
52 Transparent Sadolin (0174) 0.75L.
Add
53 Bung i Shpesh Sadolin (6153) 0.75L.
Add
54 Arrë Sadolin (6096) 0.75L.
Add
55 Arrë e shpeshë Sadolin (6184) 0.75L.
Add
56 Lajthi Sadolin (6416) 0.75L.
Add
57 Maun Sadolin (6175) 0.75L.
Add
58 Si Verë Sadolin (3205) 0.75L.
Add
59 Gështënjë Sadolin (6372) 0.75L.
Add
60 Bung i qelt Sadolin (6162) 0.75L.
Add
61 Arrë speciale Sadolin (6066) 0.75L.
Add
62 Arrë e qelt Sadolin (6206) 0.75L.
Add
63 Venge e kuqe Sadolin (6333) 0.75L.
Add
64 Qershi Sadolin (3548) 0.75L.
Add
65 Gjelber Ulli Sadolin (5210) 0.75L.
Add
66 Wenge Sadolin (6325) 0.75L.
Add
67 Kalter si Deti Sadolin (4163) 0.75L.
Add
68 Antik si Dru Sadolin (6165) 0.75L.
Add
69 Si Dru Sadolin (6157) 0.75L.
Add
70 Akacie Gjelber Sadolin (3205) 0.75L.
Add
222 Maun Sadolin (6175) 15L.
Add
224 Arrë Sadolin (6096) 15L.
Add
228 Venge Sadolin (6162) 15L.
Add
239 Bung i qelt Sadolin (?) 15L.
Add
Nitro Ngjyr me struktur për Hekur
71 E Kaft e qelt HSL Sentetik (6016) 0.75L.
Add
72 E Kaft e mbyllt HSL Sentetik (6017) 0.75L.
Add
73 E kuqe tullë HSL Sentetik (3039) 0.75L.
Add
74 E Verdhë HSL Sentetik (2013) 0.75L.
Add
75 Hiri Alumin HSL Sentetik (7012) 0.75L.
Add
76 Hiri e Mbyllt HSL Sentetik (7013) 0.75L.
Add
77 E Kaft Rengi HSL Sentetik (6079) 0.75L.
Add
78 E Kaft Tam HSL Sentetik (6078) 0.75L.
Add
79 Vishnje HSL Sentetik (3187) 0.75L.
Add
80 Gjelber e qelt HSL Sentetik (5038) 0.75L.
Add
81 Gjelber e mbyllt HSL Sentetik (5039) 0.75L.
Add
82 Kalter e qelt HSL Sentetik (4032) 0.75L.
Add
83 Kalter Mbyllt HSL Sentetik (4033) 0.75L.
Add
84 Ngjyr Ari HSL Sentetik (2312) 0.75L.
Add
85 Granit Gjelber HSL Sentetik (5040) 0.75L.
Add
86 Oqean Kalter HSL Sentetik (4034) 0.75L.
Add
87 E Kalter HSL Sentetik (4035) 0.75L.
Add
88 E Zezë HSL Sentetik (9006) 0.75L.
Add
6516 Gri HSL Sentetik (7274) 0.75L.
Add
6515 Izmir Kalter HSL Sentetik (4297) 0.75L.
Add
6514 Qokolad Kahft HSL Sentetik (6173) 0.75L.
Add
9585 Bakër HSL Sentetik (2672) 0.75L.
Add
9584 Pacifik Kalter HSL Sentetik (4276) 0.75L.
Add
ECO Ngjyr për Dru me bazë uji dhe Nitro
89 Pigment i Bardhë Univerzal 1L
Add
90 Pigment i qelt Univerzal 1L
Add
91 Pigment Maun Univerzal 1L
Add
92 Pigment Dardhë Univerzal 1L
Add
94 Pigment Bung Antik Univerzal 1L
Add
95 Pigment i Zi Univerzal 1L
Add
96 Pigment i Verdhë (Sari) Univerzal 1L
Add
99 Pigment Lajthi Univerzal 1L
Add
100 Pigment Bordo Univerzal 1L
Add
101 Pigment Bungu Univerzal 1L
Add
103 Pigment Arrë Antike Univerzal 1L
Add
104 Pigmen Venge Univerzal 1L
Add
105 Pigment Madag Univerzal 1L
Add
106 Pigment Arrë Univerzal 1L
Add
108 Pigment Arrë e Kuqe Univerzal 1L
Add
109 Pigment Portokall Univerzal 1L
Add
110 Pigment i Kalter Univerzal 1L
Add
111 Pigment e Kuqe Univerzal 1L
Add
Dewilux Llak Baza me 2 Komponente
137 Llak Parketi Transparent 2.5L
Add
138 Llak Parketi Mat Transparent 2.5L
Add
246 Super Mbushës Druri 2.8L
Add
246p Përforcues Mbushës Druri 1.4L
Add
247 Mbushës Druri Extra Shkelqim 2.8L
Add
247p Përforcues Extra Shkelqim 1.4L
Add
248 Llak Mat 3L
Add
248p Përforcues Mat 1L
Add
249 Llak Gjysëm Shkelqim 3L
Add
249p Përforcues Gjysem Shkelqim 1L
Add
242 Poliuretan Bazë e Bardhë 12kg
Add
242p Përshpejtues Bazë e Bardhë 6kg
Add
243 Mbushës Druri Extra Shkelqim 12kg
Add
243p Përforcues Mbushës Druri Extra Shkelqim 6L
Add
244 Llak gjysem shkelqim Mat 12kg
Add
244p Përforcues Mat 4L
Add
245 Llak pa Shkelqim 12kg
Add
245p Përforcues pa Shkelqim 4L
Add
9893 Poliuretan Bazë e Bardhë 3kg
Add
9893p Përforcues Bazë e Bardhë 1L
Add
9946 Poliuretan Mat Bazë e Bardhë 3L
Add
9946p Poliuretan Përforcues Mat Bazë e Bardhë 1.5L
Add
9895 Poliuretan Llak Mat Bazë e Bardhë 3L
Add
9895p Poliuretan Përforcues Bazë e Bardhë 1.5L
Add
9892 Poliuretan Bazë e Bardhë 18kg
Add
9892p Përshpejtues Bazë e Bardhë 6L
Add
238 Poliuretan Llak i Bardhë Shkelqim 3L
Add
238p Përshpejtues Llak e Bardhë Shkelqim 6L
Add
9896 Poliuretan Llak Mat Bazë e Bardhë 12kg
Add
9896p Poliuretan Llak Përforcues Mat Bazë e Bardhë 6L
Add
9894 Poliuretan Llak i Bardhë Mat 12kg
Add
9894p Përforcues Mat e Bardhë 6L
Add
8364 E Bardhë Shkelqim që nuk shlyhet 10kg
Add
8364p Përforcues i Bardhë që nuk shlyhet 5kg
Add
8363 E Bardhë Gjysem Shkelqim që nuk shlyhet 10kg
Add
8363p Përforcues Gjysem i Bardhë që nuk shlyhet 5kg
Add
7766 E Bardhë Mat që nuk shlyhet 10kg
Add
7766p Përforcues i Bardhë Mat që nuk shlyhet 5kg
Add
3773 Polyester Transparent Llak 10L
Add
3771 Polyester Përshpejtues 0.25L
Add
3772 Polyester Përforcues 0.25L
Add
PRIZREN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga Prizren - Landovic
+383 44 200 536
+383 44 745 210
info@europancolor.com
Created with e-SiteHost
LIPJAN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga QMI - Lipjan
Mbas Ures Autostrades
+383 44 648 887
+383 44 474 799
info@europancolor.com
Back to content