Domodek - EuropanColor 2024

Go to content
Grupi i Kilerave Teleskopik / Telescopic pantry group
11786 D-966030 Kiler 60-80cm 30cm 2 Rafta
Add
11787 D-966035 Kiler 60-80cm 35cm 2 Rafta
Add
11788 D-966040 Kiler 60-80cm 40cm 2 Rafta
Add
11789 D-966045 Kiler 60-80cm 45cm 2 Rafta
Add
11790 D-966050 Kiler 60-80cm 50cm 2 Rafta
Add
11796 D-961230 Kiler 125x140cm 30cm 4 Rafta
Add
11797 D-961235 Kiler 125x140cm 35cm 4 Rafta
Add
11798 D-961240 Kiler 125x140cm 40cm 4 Rafta
Add
11799 D-961245 Kiler 125x140cm 45cm 4 Rafta
Add
11800 D-961250 Kiler 125x140cm 50cm 4 Rafta
Add
11806 D-961830 Kiler 185x200cm 30cm 6 Rafta
Add
11807 D-961835 Kiler 185x200cm 35cm 6 Rafta
Add
11808 D-961840 Kiler 185x200cm 40cm 6 Rafta
Add
11809 D-961845 Kiler 185x200cm 45cm 6 Rafta
Add
11810 D-961850 Kiler 185x200cm 50cm 6 Rafta
Add
Grupi i Kilerave me ndalesë / Soft close pantry group
11791 D-976030 Kiler 60-80cm 30cm 2 Rafta
Add
11792 D-976035 Kiler 60-80cm 35cm 2 Rafta
Add
11793 D-976040 Kiler 60-80cm 40cm 2 Rafta
Add
11794 D-976045 Kiler 60-80cm 45cm 2 Rafta
Add
11795 D-976050 Kiler 60-80cm 50cm 2 Rafta
Add
11801 D-971230 Kiler 125x140cm 30cm 4 Rafta
Add
11802 D-971235 Kiler 125x140cm 35cm 4 Rafta
Add
11803 D-971240 Kiler 125x140cm 40cm 4 Rafta
Add
11804 D-971245 Kiler 125x140cm 45cm 4 Rafta
Add
11805 D-971250 Kiler 125x140cm 50cm 4 Rafta
Add
11811 D-971830 Kiler 185x200cm 30cm 6 Rafta
Add
11812 D-971835 Kiler 185x200cm 35cm 6 Rafta
Add
11813 D-971840 Kiler 185x200cm 40cm 6 Rafta
Add
11814 D-971845 Kiler 185x200cm 45cm 6 Rafta
Add
11815 D-971850 Kiler 185x200cm 50cm 6 Rafta
Add
Kilera Shporta Mbajtëse të ndryshme
11850 D-92916 me Tabak Druri 70-85cm 20cm
Add
11851 D-92917 me Tabak Druri 70-85cm 25cm
Add
11853 D-92912 me Tabak Druri 70-85cm 35cm
Add
11854 D-92913 me Tabak Druri 70-85cm 40cm
Add
11855 D-92914 me Tabak Druri 70-85cm 45cm
Add
11856 D-92915 me Tabak Druri 70-85cm 50cm
Add
11870 D-79080 Kosh Montues për Tesha 30cm
Add
11871 D-79081 Kosh Montues për Tesha 35cm
Add
11872 D-79082 Kosh Montues për Tesha 40cm
Add
11873 D-79083 Kosh Montues për Tesha 45cm
Add
11874 D-79084 Kosh Montues për Tesha 50cm
Add
11861 D-61001 Mbajtës me ndales 80cm
Add
11862 D-61005 Mbajtës me ndales 90cm
Add
11863 D-39821 Raft për shishe me ndales 35cm
Add
11864 D-39822 Raft për shishe me ndales 40cm
Add
11865 D-39823 Raft për shishe me ndales 45cm
Add
11866 D-39826 Raft për shishe me ndales 60cm
Add
11816 D-10205 me 2 Krih 125-140cm 50cm
Add
11857 D-10205 me 2 Krih 125-140cm 45cm
Add
11817 D-39192 për qosh elips Djathtas
Add
11818 D-39193 për qosh elips Majtas
Add
11819 D-30111 Kiler për Shishe me Ndales 15cm
Add
11820 D-30112 Kiler për Shishe me Ndales 20cm
Add
11821 D-30115 Kiler për Shishe me Ndales 25cm
Add
11858 D-30111 Kiler për Shishe me Ndales 15cm
Add
11859 D-30112 Kiler për Shishe me Ndales 20cm
Add
11860 D-30115 Kiler për Shishe me Ndales 30cm
Add
11867 D-53450 Raft i Gotave për Bar
Add
11868 D-53512 Mbajtës Statik për Gota
Add
11869 D-53515 Mbajtës Statik për Gota
Add
PRIZREN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga Prizren - Landovic
+383 44 200 536
+383 44 745 210
info@europancolor.com
Created with MWH
LIPJAN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga QMI - Lipjan
Mbas Ures Autostrades
+383 44 648 887
+383 44 474 799
info@europancolor.com
Back to content