erko1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
279
Dolgu Vernik Erco
3 L
279p
Perfaqsues Dolgu Erco
1.5 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
278
Ekstra Vizllim Erco
3 L
278p
Perfaqsues Vizllim Erco
1.5 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
284
Gjysem Vizllim Vernik Erco
3 L
284p
Perfaqsues ipek Mat Erco
0,75 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
285
Gjysem Vizllim Vernik Erco
2.5 L
285p
Perfaqsues ipek Mat Erco
0,75 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
277
Dolgu P Vernik Mbushes Druri Erco
12 kg
277p
Perfaqsues Dolgu Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
274
Ekstra Vizllim Erco
12 kg
274p
Perfaqsues ekstra Vizllim Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
276
Gjysem Vizllim Vernik Erco
12 kg
276p
Perfaqsues ipek Mat Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
275P Mat Vernik Erco
12 kg
275pPerfaqsues  P Mat Vernik Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10454
Epoksi Dokum Vernigi
3 kg
10455
Epoksi Dokum Vernigi Perfarcus
1.5 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
11106
Epoksi Dokum Vernigi
12 kg
11107
Epoksi Dokum Vernigi Perfarcus
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10426
Bazë e Bardhë Selulozik Erco13 kg

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10425
Ngjyr e Bardhë Selulozik
12 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9306
P.Ipek Mat I Bardhë Erco
3 L
9306p
Perforcues P.Ipek Mat Erco
1.5 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
11104
Pol e Bardhë Parlak sonkat
3 L
11105
Perfaqsues i Bardh Erco
1.5 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10444
Poliuretan Bazë e Bardhë Erco
18 kg
10445
Perforcues P Bazë e Bardhë Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10446
Poliuretan e Bardhë Shkelqim P50
12 kg
10447
Perfaqsues i Bardh Shkelqim Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10450
Poliuretan e Bardhë gjysem Shkelqim 35% P50
12 kg
10451
Perfaqsues i Bardh gjysem Shkelqim 35% Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10448
Poliuretan Mat i Bardhë P50
12 kg
10449
Perfaqsues Mat i Bardh Erco
6 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10453
Selulozik Extra Tiner erco12 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10452
Poliuretan Tiner Erco
12 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6074
P Akrilik Parlak Beyaz Ngj.Akryl Bardh Erco
12 kg
6074p
Perforcues P Akrilik Parlak Beyaz Erco
6 kg

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
281
V.Dolgu Vernik Erco
12 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
283
Parket Dolgu Vernik Erco
2.5 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7960
Parket Vernik Llak Parketi Vizllim Erco
2.5 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
2193Stiren Monomer Erco15 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1810Poltem Super Sivi Ayrici Erco0,850 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1856
Poltem PV-800 Erco
800 gr
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1857
Kobalt Oktoalt Shterngues Polyesteri Erco
5 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1858
Mek Ketenox B182 Perforcu. Polyesteri Erco
5 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1925
Mek Ketanox B182 Erco
25 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1866
Polyester Recine E-6 Erco
18 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1915
Pigment Pasta Acik Kahve Kafe Qelte Erco
2 kg
6077
Pigment Pasta Siyah Erco
1 L
1923
Pigment Pasta Beyaz Baze Bardhe Erco
1 L
1868
Pigment Pasta Yesil Erco
1 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1859
JelCoat Polyester G11 Erco
20 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6076
Kit Macun Erco
1.7 kg

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1914
Polyester E-6 Erco
230 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10456
Polyester Recine E19 erco
230 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
11083
Polyester Temizi  Aseton Pastrues Erco
195 L
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content