fisco1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1730
Fisco Meter 3m
3m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1731
Fisco Meter 5m
5m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5005
Fisco Pantlik 20m
20m
7898
Fisco Pantlik 50m
50m
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7829
Fisco Matse me Laser 40m
40m
7830
Fisco Matse me Laser 60m
60m
7899
Fisco Matse me Laser 80m
80m
7901
Fisco Matse me Laser 100m
100m

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7800
Fisco Matse Digital EK118R/S
118R-S
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7820
Fisco Matse Digital EK118R me Kembeza Red Beam
118R
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7900
Fisco Matse Digital FDG232
232
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
8018
Fisco Vaservaga 60cm
60cm
8017
Fisco Vaservaga 70cm
70cm
8012
Fisco Vaservaga 80cm
80cm
7981
Fisco Vaservaga 100cm
100cm
8794
Fisco Vaservag 100cm
100cm
7933
Fisco Vaservaga 150cm
150cm
7914
Fisco Vaservaga 200cm
200cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9260
Fisco Skalpera KDS L 11YE
11YE
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6084
Fisco Teha per Skalpera KDS
KDS
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5139
Fisco Teha per Skalper LB10 H
LB10
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content