huzuri1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10573
Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur                         60-80      H-1001
30cm
10574
Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur                         60-80      H-1002
35cm
10575
Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur                         60-80      H-1003
40cm
10576
Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur                         60-80      H-1004
45cm
10577
Teleskopik Kiler 2 Shporta Huzur                         60-80      H-1005
50cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10578
Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur                      125-140     H-1025
30cm
10579
Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur                      125-140     H-1026
35cm
10580
Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur                      125-140     H-1027
40cm
10581
Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur                      125-140     H-1028
45cm
10582
Teleskopik Kiler 4 Shporta Huzur                      125-140     H-1029
50cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10588
Teleskopik Kiler 2 Ansor M450 Huzur                           H-1220
330x510x125x140
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10583
Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur                 185-200                       H-1049
30cm
10584
Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur                 185-200                       H-1050
35cm
10585
Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur                 185-200                       H-1051
40cm
10586
Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur                 185-200                       H-1052
45cm
10587
Teleskopik Kiler 6 Shporta Huzur                 185-200                       H-1053
50cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10589
Kiler nën Tavolin 3 Shporta Huzur                                                   H-2642
40cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10594
Shport Rrotulluse 1/2 Huzur
H-5001
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10595
Shport Levizëse S ana Djatht Huzur
H-6001
10596
Shport Levizëse S ana Majt Huzur
H-6002
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10590
Mekanizem me Fren për Shishe M150 Huzur                                                      H-3101
105X470X70
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10591
Mekanizem me Fren M200 Huzur                                                                        H-3102
153X470X470
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10592
Mekanizem me Fren M250 Huzur                                                                        H-3104
153/205X470X470
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10597
Set 8 Pjes për Erëza Huzur
H-4024
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10601
Kapse S Metali Huzur
H-4021
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10600
Lidhëse Gypi Huzur
H-4022
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10602
Kulluese Alumini Huzur                                                                    H-9700
60cm
10603
Kulluese Alumini Huzur                                                                    H-9700
80cm
10604
Kulluese Alumini Huzur                                                                    H-9700
100cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10598
Varse për Gota Huzur
H-4020
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10599
Varse me për Gota Huzur
H-4018
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content