Këmbëza - EuropanColor 2024

Go to content
Këmbë për Tavolina
10552 Palmiye Masa Ayagi 72cm
Add
10553 Cinra Masa Ayagi 72cm
Add
Këmbëza 72 - 75cm
7355 Lukens Këmbëz e Bardhë 75cm
Add
7356 Lukens Këmbëz e Zezë 75cm
Add
7825 Lukens Këmbëz Bardh Krom 75cm
Add
7357 Lukens Këmbëz Mermer 75cm
Add
7572 Roza Këmbëz e Zezë 75cm
Add
7645 Marin Këmbës Masa e Bardhë 72cm
Add
7596 Marin Këmbës Si Dru 72cm
Add
10458 Royal Këmbëz pa ngjyrë 76cm
Add
10316 Roza Këmbëz pa ngjyrë 75cm
Add
10315 Roza Këmbëz e drejt pa ngjyrë 75cm
Add
10318 Lukens Këmbëz pa ngjyr 75cm
Add
10317 Lora Këmbëz pa ngjyr 75cm
Add
10551 Lavin Këmbëz e drejt pa ngjyrë 75cm
Add
Këmbëza 40 - 42cm
7353 Lukens Këmbëz e Bardh 40cm
Add
7354 Lukens Këmbëz Bardh Krom 40cm
Add
7358 Lukens Këmbëz Mermer 40cm
Add
10459 Royal Këmbëz pa ngjyrë 42cm
Add
11055 Roza Këmbëz pa ngjyrë 42cm
Add
11054 Lavin Këmbëz e drejt pa ngjyrë 42cm
Add
10319 Lukens Këmbëz pa ngjyr 42cm
Add
10321 Lina Këmbëz pa ngjyr 42cm
Add
10320 Sarmasik Këmbëz pa ngjyr 42cm
Add
10322 Flora Këmbëz pa ngjyr 42cm
Add
10323 Merkiz Këmbëz pa ngjyr 42cm
Add
Këmbëza Madhësi të ndryshme
10324 Merkiz Këmbëz pa ngjyr 19cm
Add
12017 Inci Këmbëz e Zezë Krom 17cm
Add
12018 Inci Këmbëz e Bardh Ari 17cm
Add
12019 Mayar Këmbëz e Zezë Ari 15cm
Add
12020 Mayar Këmbëz si Dru Ari 15cm
Add
12021 Mayar Këmbëz e Bardh Ari 15cm
Add
12022 Mayar Këmbëz si arit Ari 15cm
Add
12023 Mayar Këmbëz Antracit Krom 15cm
Add
12024 Gurgen Këmbëz e Bardhë 15cm
Add
12025 Gurgen Këmbëz si Dru 15cm
Add
12026 Riva Këmbëz si Dru 12cm
Add
12027 Riva Këmbëz e Bardhë 12cm
Add
12028 Riva Këmbëz si Dru 15cm
Add
12029 Riva Këmbëz e Bardhë 15cm
Add
12030 Riva Këmbëz e Bardhë 18cm
Add
12031 Riva Këmbëz si Dru 18cm
Add
12032 Riva Këmbëz me Vija si Dru 15cm
Add
12033 Orkide Këmbëz e Bardhë 10cm
Add
12034 Oymali Lukens si Dru 10cm
Add
12035 Komer Këmbëz e Bardhë 10cm
Add
12036 Komer Këmbëz si Dru 10cm
Add
12037 Komer Këmbëz e Bardhë 14cm
Add
12038 Komer Këmbëz si Dru 14cm
Add
12039 Sogut Këmbëz e Bardhë Ari 15cm
Add
12040 Sogut Këmbëz e Zezë Ari 15cm
Add
12041 Sogut Këmbëz Antracit Krom 15cm
Add
12042 Sogut Këmbëz si Dru Ari 15cm
Add
4116 Masan Këmbëz e Bardhë 14cm
Add
4117 Masan Këmbëz Gri 14cm
Add
3750 Oymali Lukens Këmbëz e Bardhë 12cm
Add
7325 Papatia Sulsu e Zezë 15x15x14cm
Add
7327 Papatia Sulsu e Zezë 15x15x14cm
Add
7378 Këmbëz me Dizajn Krem 16x16x8cm
Add
10332 Sultan Këmbëz si Dru 14cm
Add
10329 Këmbëz me dizajn e Bardhë 11cm
Add
7352 Këmbëz e Bardhë 20x20x20cm
Add
4114 Këmbëz e Zezë 14cm
Add
5572 Këmbëz e Bardhë për Mobilje 14cm
Add
7360 Lukens Këmbëz e Zezë 11x11x8cm
Add
7359 Lukens Këmbëz e Bardhë 11x11x8cm
Add
7362 Ilgaz Këmbëz e Bardhë 16x16x10cm
Add
7363 Ilgaz Këmbëz e Kaft 16x16x10cm
Add
7364 Ilgaz Këmbëz Krom 16x16x10cm
Add
7361 Ilgaz Këmbëz e Zezë 16x16x10cm
Add
7372 Orta Këmbëz e Zezë 15x7cm
Add
7374 Orta Këmbëz e Kaft 15x7cm
Add
7369 Këmbëz Kose Sarit 18x18x7cm
Add
7370 Këmbëz e Kaft Sarit 18x18x7cm
Add
7371 Këmbëz Kose e Zezë Sarit 18x18x7cm
Add
7377 Këmbëz Orta e Zezë 12x12x7cm
Add
10325 Orta Këmbëz e Bardh me vij Krom 15x5x3.5cm
Add
10326 Orta Këmbëz e Zezë me vij Krom 15x5x3.5cm
Add
7367 Kose e Zezë me vij Krom 15x15x5cm
Add
7368 Kose e Kaft me vij Krom 15x15x5cm
Add
7783 Kose e Zezë me vij Krom 15x15x5cm
Add
3703 Bambu Këmbëz si Dru 18x4cm
Add
3739 Bambu Këmbëz si Dru 14x4cm
Add
3747 Alfa Këmbëz Krom 12x8 cm
Add
3748 Alfa Këmbëz Krom 7x8 cm
Add
4125 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 6cm
Add
4126 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 8cm
Add
4127 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 10cm
Add
11681 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 12cm
Add
4128 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 15cm
Add
4129 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø42 20cm
Add
4130 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 6cm
Add
4131 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 8cm
Add
4132 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 10cm
Add
4133 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 12cm
Add
4134 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 15cm
Add
4135 Këmbëza Metali Krom për Mobilje Ø60 20cm
Add
4288 Këmbëz Plastike 10-15cm
Add
241 Këmbëz Plastike e Zezë 10-15cm
Add
10014 Këmbëza për Mobilje e Zezë 6cm
Add
10013 Këmbëza për Mobilje e Bardhë 6cm
Add
4263 Këmbëza për Mobilje si Dardhë 6cm
Add
4300 Këmbëza R+L për Qoshe si Dardhë 3cm
Add
1502 Këmbëza R+L për Qoshe si Qershi 3cm
Add
1506 Këmbëza R+L për Qoshe si Ahu 3cm
Add
4812 Këmbëza R+L për Qoshe e Kaft 3cm
Add
3749 Këmbëza R+L për Qoshe e Zezë 3cm
Add
9723 Dorezë e rrumbullakët pembe 50mm
Add
7319 Dorezë e rrumbullakët e Bardhë 50mm
Add
7320 Dorezë e rrumbullakët e Kuqe 50mm
Add
7321 Dorezë e rrumbullakët e Kalter 50mm
Add
7322 Dorezë e rrumbullakët e Gjelbert 50mm
Add
7314 Dorezë Flutur e Kaltër
Add
7315 Dorezë Flutur e Kaltër
Add
1317 Dorezë Flutur e Kaltër
Add
7318 Dorezë Flutur e Kaltër
Add
7345 Dorezë Lule e Kaltër
Add
7347 Dorezë Lule e Gjelber
Add
7348 Dorezë Lule Krem
Add
7349 Dorezë Lule e Portokallt
Add
7350 Dorezë Lule e Kuqe
Add
7313 Dorezë Angel Krem Kalter
Add
7379 Dorezë Angel Krem Gjelber
Add
7380 Dorezë Angel Krem Zi
Add
7509 Lidhëse për Krevata dhe Qoshe 2mm
Add
7525 Lidhëse për Krevata dhe Qoshe 1.5mm
Add
7508 Vida Lidhëse
Add
7323 Krevat Llamburgini i Bardh
Add
7826 Krevat Llamburgini i Zi
Add
PRIZREN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga Prizren - Landovic
+383 44 200 536
+383 44 745 210
info@europancolor.com
Created with MWH
LIPJAN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga QMI - Lipjan
Mbas Ures Autostrades
+383 44 648 887
+383 44 474 799
info@europancolor.com
Back to content