kembeza1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10458
Këmbëz Royal pa ngjyr Tarlasan
76cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10316
Këmbëz Roza Pa Ngjyre 1008-05
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10551
Këmbëz Lavin drejt Pa ngjyre
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10315
Këmbëz Roza drejt Pa ngjyre 1014-05
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10318
Këmbëz Lukens Pa Ngjyre 288
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10317
Këmbëz Lora Pa Ngjyre 1030-05
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10552
Këmbë e Tavolines Palmiye
72cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10553
Këmbë e Tavolines Cinar
72cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10459
Këmbëz Royal pa ngjyre Tarlasan
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
11055
Këmbëz Roza Pa ngjyre
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10319
Këmbëz Lukens Pa ngjyre 289
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10321
Këmbëz Line pa ngjyr
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10320
Këmbëz Sarmasik Pa Ngjyre 1035
42cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10322
Këmbëz Flora Pa Ngjyre 1016
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10323
Këmbëz Merkiz Pa Ngjyre 1019
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10324
Këmbëz Merkiz Pa Ngjyre 711
19cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7355
Këmbëz e Bardhë Lukens Masa TPY-288 Tarlasan
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7356
Këmbëz e Zezë Lukens Masa TPY-288-03 Tarlasan
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7825
Këmbëz Bardh-Krom Lukens Masa TP-288-07 Tarl
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7357
Këmbëz Mermer Lukens Masa TPY-288-04 Tarlasa
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9722
Këmbëz Krem Kahve Roza Masa TPY 1008 Tarlasa
75cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7572
Këmbëz e Zezë Roza Masa TPY-1008 Tarlasan
75cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7571
Këmbëz Ngjyr Druri Roza Masa TPY-1008-03 Tarlasan
75cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7645
Këmbëz e Bardhë Marina TPY-1009 Tarlasan
72cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7596
Këmbëz Ngjyr Druri Marina TPY-1009-02 Tarlasa
72cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7628
Këmbëz e Zezë Marina TPY-1009-01 Kembeza Tarlasa
72cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7564
Këmbëz e Zezë Lina Sehpa TPS-1012-06 Tarlasan
42cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7354
Këmbëz Bardhë Krom Lukens Sehpa TP-289-10 Tarlasan
40cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7358
Këmbëz Mermer Lukens Sehpa TP-289 Tarlasan
40cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7353
Këmbëz e Bardhë Lukens Sehpa TP-289 Tarlasan
40cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4116
Këmbëz e Bardhë Mesan 0530102
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4117
Këmbëz Gri Mesan 0530125
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3750
Këmbëz e Bardhë Oymali Lukens
12cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7325
Këmbëze Zezë Papatya Sulsu TP-291
15x15x14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7327
Këmbëz e Kaftë Papatya Sulsu TP-291
15x15x14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7378
Këmbëz e Kaft Krem TP-323
16x16x8cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10331
Këmbëz Kugu Sofa Krem
11cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10332
Këmbëz ngjyr Druri Sultan Sofa
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10337
Këmbëz e Bardhë Zirve Sofa
12cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10329
Këmbëz e Bardhë Kugu Sofa
11cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7352
Këmbëz e Bardhë Tarlasan TP-292
20x20x20cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7507
Këmbëz e Bardhë Lukens TP-293
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4114
Këmbëz e Zezë Mesan 0500101
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5572
Këmbëz e Bardhë Mesan 0520102
14cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7360
Këmbëz e Zezë Lukens Tarlasan 300/1
11x11x8cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7359
Këmbëz e Bardhë Lukens Tarlasan 300/1
11x11x8cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7362
Këmbëz e Bardhë e vogël Ilgaz Tarlasan TP-305
16x16x10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7363
Këmbëz e Kaft e vogël Ilgaz Tarlasan TP-305
16x16x10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7364
Këmbëz Krom e vogël Ilgaz Tarlasan TP-305
16x16x10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7366
Këmbëz Ngjyrë Druri e vogël Ilgaz Tarlasan TP-305
16x16x10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7361
Këmbëz e Zezë e vogël Ilgaz Tarlasan TP-305
16x16x10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7372
Këmbëz e Zezë Orta TP-334R
15X7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7374
Këmbëz e Kaft Orta TP-334-02
15X7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7369
Këmbëz e Bardhë Qoshe TP-322.02
18x18x7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7370
Këmbëz e Kaft Qoshe TP-322
18x18x7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7371
Këmbëz e Zezë Qoshe TP-322.01
18x18x7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7377
Këmbëz e Zezë Orta Tarlasan TP-321
12x12x7cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10325
Këmbëz Orta me shirit krom e Bardhë 208-02
15 x 5cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10326
Këmbëz Orta me shirit krom e Zezë 208
15 x 5cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7367
Këmbëz e Zezë me Shirit Tarlasan TP-282.02
15x15x5cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7368
Këmbëz e Kaft me Shirit Tarlasan TP-282.02
15x15x5cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7783
Këmbëz e Bardhë me shirit TP-282.0
15x15x5cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3703
Këmbëz ngjyr Druri Bambu TP-332
18x18x4
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3729
Këmbëz Krom Bambu TP-332.01
18x4
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3739
Këmbëz Krom Bambu TP-332.04
14x4
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3747
Këmbëz Krom Alfa TP-311
12x8
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3748
Këmbëz Krom Alfa TP-311.01
7x8

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4813
Këmbëz Plastik CMB
15cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4288
Këmbëza per Mobilje e Bardhë 25 copa
10-15cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
241
Këmbëza per Mobilje e Zezë 25 copa
10-15cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5271
Këmbëza per Mobilje e Bardhë 950
10cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7258
Këmbëza per Mobilje e Bardhë CL01-02
10-15cm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10014
Këmbëza per mobilje e Zezë Vazo
Cem.
10013
Këmbëza per mobilje e Bardhë Vazo
Cem.
4263
Këmbëza per mobilje e Bardhë Vazo Armut
Cem.
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4300
Këmbëza per qoshe Dardhë Guler
R+ L
1502
Këmbëza per qoshe Qershi Guler
R+ L
1506
Këmbëza per qoshe Ahu Guler
R+ L
4812
Këmbëza per qoshe e Kaft Guler
R+ L
3749
Këmbëza per qoshe e Zezë TP-208
R+ L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9723
Doreza Lila Rrumbullakta Tarlasan
50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7319
Doreza e Bardhë Rrumbullakta Tarlasan TP-261
50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7320
Doreza e Kuqe Rrumbullakta Tarlasan TP-261-05
50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7321
Doreza e Kalter Rrumbullakta Tarlasan TP-261-04
50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7322
Doreza e Gjelber Rrumbullakta Tarlasan TP-261
50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7314
Doreza Flutur e Kalter Tarlasan
TP-269
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7315
Doreza Flutur e Kuqe Tarlasan
TP-269-01
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7317
Doreza Fluture Bardhë Tarlasan
TP-269
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7318
Doreza Flutur e Gjelber Tarlasan
TP-269-02
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7345
Doreza Lule Dielli e Kalter Tarlasan
TP-171-03
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7347
Doreza Lule Dielli e Gjelber Tarlasan
TP-171-02
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7348
Doreza Lule Dielli Krem Tarlasan
TP-171
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7349
Doreza Lule Dielli Portokalt Tarlasan
TP-171
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7350
Doreza Lule Dielli Kuqe Tarlasan
TP-171-01
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7313
Doreza Angel Krem Kalter Tarlasan
TP-245-05
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7379
Doreza Angel Krem Gjelber Tarlasan
TP-245-06
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7380
Doreza Angel Krem Zi Tarlasan
TP-245
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7509
Lidhëse Qoshe TP-4000-01 L Tarlasan
2mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7525
Lidhëse Qoshe TP-4000 Tarlasan
1.5mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7508
Vida për Lidhese Tarlasan

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7323
Krevat i Bardh Veturë Tarlasan


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7324
Krevat i Kuq Veturë Tarlasan


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7826
Krevat i Zi Veturë Tarlasan

Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content