Mobel - EuropanColor 2024

Go to content
Parangjyr për Hekur me Tharje të shpejt
253 Minium i Bardhë 0.75L.
Add
250 Minium i Zi 0.75L.
Add
251 Minium i Gri 0.75L.
Add
252 Minium i Kuq 0.75L.
Add
254 Minium i Zi 2.75kg
Add
255 Minium Gri 2.75kg
Add
256 Minium i Kuq 2.75kg
Add
257 Minium i Zi 17kg
Add
258 Minium Gri 17kg
Add
259 Minium i Kuq 17kg
Add
Parangjyr për Hekur me Tharje të ngadalt
3298 Sentetik Bazë e Bardhë 0.75L.
Add
3363 Sentetik Bazë e Zezë 0.75L.
Add
3307 Sentetik Bazë Gri 0.75L.
Add
3381 Sentetik Bazë e Kuqe 0.75L.
Add
3327 Sentetik Bazë Gri 2.75kg
Add
3377 Minium i Zi 17kg
Add
3338 Minium Gri 17kg
Add
3395 Minium i Kuq 17kg
Add
Parangjyr për Hekur me Tharje të ngadalt
10687 Sera Antipas e Bardhë 0.75L.
Add
10680 Sera Antipas e Zezë 0.75L.
Add
10678 Sera Antipas Gri 0.75L.
Add
10686 Sera Antipas e Kuqe 0.75L.
Add
11222 Sera Antipas Antracit RAL 7016 0.75L
Add
10679 Sera Antipas Gri 2.75kg
Add
10681 Sera Antipas e Zezë 2.75kg
Add
10685 Sera Antipas e Kuqe 2.75kg
Add
10894 Sera Antipas e Bardhë 17kg
Add
10682 Sera Antipas e Zezë 17kg
Add
10684 Sera Antipas Gri 17kg
Add
10683 Sera Antipas e Kuqe 17kg
Add
Parangjyr për Hekur me Tharje të shpejt
10688 Rapid ngjyr e Bardhë 0.6L.
Add
10689 Rapid ngjyr e Zezë 0.6L.
Add
10690 Rapid ngjyr Gri 0.6L.
Add
11219 Rapid ngjyr Antracit 0.6L.
Add
11221 Rapid ngjyr Antracit Mat 0.6L.
Add
10893 Selulozik ngjyr e Zezë 12kg
Add
Nitro Tiner
10895 Sentetik Tiner 12L.
Add
1734 Nitro Selulozik Tiner 12L
Add
3317 Poliuretan Tiner 12L
Add
1735 Nitro Selulozik Tiner 1L
Add
PRIZREN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga Prizren - Landovic
+383 44 200 536
+383 44 745 210
info@europancolor.com
Created with e-SiteHost
LIPJAN
EuropanColor sh.p.k.
Rruga QMI - Lipjan
Mbas Ures Autostrades
+383 44 648 887
+383 44 474 799
info@europancolor.com
Back to content