mobeli1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Parangjyr me tharje të Shpejtë me Tretës (Nitro)!
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
250
Minium I Zi  Mobel      
0.75  L
251
Minium Gri  Mobel   
0.75  L
252
Minium i Kuq Mobel            
0.75  L
253
Minium i Bardh Mobel
0.75  L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
254
Minium i Zi Mobel
2.75 Kg.
255Minium Gri Mobel
2.75 Kg.
256
Minium i Kuq Mobel          
2.75 Kg.
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
257
Minium i Zi Mobel
17 Kg .
258
Minium Gri Mobel
17 Kg .
259
Minium i Kuq Mobel
17 Kg .
Para Ngjyr me tharje të Ngadalt me Tretës (Sentetike)!
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3298
Sentetik Bazë e Bardhë Mobel
0,8kg
3307
Sentetik Bazë gri Mobel
0,8kg
3363
Sentetik Astar Siyah Mobel
0,8kg
3381
Sentetik Astar Kirmizi Mobel
0,8kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3327Sentetik Bazë Gri Mobel2,7 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3338
Sentetik Bazë Gri Mobel
17 kg
3377
Sentetik Bazë e Zezë Mobel
17 kg
3395
Sentetik Bazë e Kuqe Mobel
17 kg
Ngjyr me tharje të Ngadalt Tretës me Tretës (Sentetike)!
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10687
Sera Antipas e Bardhë
0,8kg
10680
Sera Antipas e Zezë
0,8kg
10678
Sera Antipas Gri
0,8kg
10686
Sera Antipas e Kuqe
0,8kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10679
Sera Antipas Gri
2,6 kg
10681
Sera Antipas e Zezë
2,6 kg
10685
Sera Antipas e Kuqe
2,6 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10894Sera Antipas e Bardhë Mobel15 L
10684Sera Antipas Gri Mobel
15 L
10683Sera Antipas e Kuqe Mobel
15 L
10682Sera Antipas e Zezë Mobel
15 L
Ngjyr me tharje të Shpejtë me Tretës (Nitro)!
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10688
Rapid ngjyr e Bardhë
1 L
10689
Rapid ngjyr e Zezë
1 L
10690
Rapid ngjyr Gri
1 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10893
Selulozik ngjyr e Zezë Mobel
12 kg
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10895
Sentetik Tiner ( NITRO ) Mobel
12 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1734
Nitro Seluloznik Ex. Tiner Mobellux
12 L
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
3317
Nitro Poliuretan Tiner Mobellux
12 L

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1735
Nitro Selulozik Ex. Tiner Mobellux
1 L
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content