Punsim - EuropanColor 2021

Go to content
Aplikoni për Punë!
Të interesuarit Pasi që të Aplikoni ne dotëju kontaktojm dhe dotëju informojm për gjendjen e vendeve të punës.

Ju Faleminderojm të nderuar

 Prizren Lipjan

 Administrat Premje (Sharrë)
 Shitje Shofer Kat. C
 Depo Puntor Fizik
 Beqarë/e i-e Martuar

 Shkolla 9 Vjeqare Univerziteti
 Shkolla e Mesme Të tjera Studime


 Shqip Anglisht
 Turqisht Boshjakisht


 Word
 Excel
 Publisher

CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Prizren
Lipjan
Back to content