starax1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1199
Klasik Kiler 2 Shporta Starax                       S-1003
600-800 400mm
1198
Klasik Kiler 2 Shporta Starax                       S-1004
600-800 450mm
6694
Klasik Kiler 2 Shporta Starax                       S-1005
600-800 500mm

1280
Teleskopik Kiler 2 Shporta Starax                S-1101
600-800 300mm
1282
Teleskopik Kiler 2 Shporta Starax                S-1102
600-800 350mm
1186
Teleskopik Kiler 2 Shporta Starax                S-1104
600-800 450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1188
Klasik Kiler 3 Shporta Starax                       S-1008
850-1100 350mm
1187
Klasik Kiler 3 Shporta Starax                       S-1009
850-1100 400mm
1186
Klasik Kiler 3 Shporta Starax                       S-1010
850-1100 450mm

1236
Teleskopik Kiler 3 Shporta Starax                S-1101
850-1100 350mm
1235
Teleskopik Kiler 3 Shporta Starax                S-1102
850-1100 400mm
1234
Teleskopik Kiler 3 Shporta Starax                S-1104
850-1100 450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5566
Tezgahalti 3 Shporta Starax                            S-2121
500x520 350mm
1302
Tezgahalti 3 Shporta Starax                            S-2122
500x520 400mm
5567
Tezgahalti 3 Shporta Starax                            S-2123
500x520 450mm
1680
Tezgahalti 3 Shporta Starax                            S-2124
500x520 350mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1299
Kiler Telesk Amortizer 3 ShportaL Starax      S-2202
510x615 450mm
1300
Kiler Telesk Amortizer 3 ShportaR Starax      S-2202
510x615 450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1190
Klasik Kiler 4 Shporta Starax                          S-1014
1100x1250 350mm

1231
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1114
1100x1250 350mm
1230
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1115
1100x1250 400mm
1229
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1116
1100x1250 450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1233
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1120
1250x1400 350mm
1232
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1121
1250x1400 400mm
7753
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1122
1250x1400 450mm
7754
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1123
1250x1400 500mm
5666
Teleskopik Kiler 4 ShportaStarax                   S-1124
1250x1400 550mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4826
Klasik Ikiz Starax                                             S-1221
1250x1400 450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6695
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1143
1850x2000 300mm
4385
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1144
1850x2000 350mm
4386
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1145
1850x2000 400mm
4387
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1146
1850x2000 450mm
5575
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1147
1850x2000 500mm
6696
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1148
1850x2000 550mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4194
Telescop Learder Soft Clos Starax                            S-1344
1850x2000 350mm
4090
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1144
1850x2000 400mm
5568
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1145
1850x2000 500mm

5569
Teleskopik Kiler 6 Shporta Starax                            S-1147
1850x2000 500mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1177
Shport e Teshave te pa Lara Starax                                     S-8111
230x290x500 300mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1178
Shport e Teshave te pa Lara Starax                           S-8112
280x290x500 350mm
1179
Shport e Teshave te pa Lara Starax                           S-8113
280x290x500 400mm
1180
Shport e Teshave te pa Lara Starax                           S-8114
280x290x500 450mm
1181
Shport e Teshave te pa Lara Starax                           S-8115
280x290x500 500mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1106
Teleskopik Kiler Starax                                             S-2006
500x130x300mm
1135
Teleskopik Kiler Starax                                             S-2007
500x130x350mm
1207
Teleskopik Kiler Starax                                             S-2008
500x130x400mm
1206
Teleskopik Kiler Starax                                             S-2009
500x130x450mm
1208
Teleskopik Kiler Starax                                             S-2010
500x130x500mm
1303
Kapak monte Telesk Frenli Ce Starax                       S-2058
500x130x400mm
1301
Kapak monte Telesk Frenli Ce Starax                       S-2059
500x130x450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1209
Fiok tërheqës nën Lavaman Starax                                             S-2084
520x130-700mm
1170
Fiok tërheqës nën Lavaman Starax                                             S-2085
520x130-800mm
4391
Fiok tërheqës nën Lavaman Starax                                             S-2086
520x130-900mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4850
Fijokë Alumini Starax
S-2711
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1174
Tabëll Druri Starax S-4103
21x11,5x300
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1247
8 pjes për Erza Starax  S-4012
400x75x145mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1222
8 pjes për Erza Starax S-4011
505x55x300mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4388
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
500mm
1283
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
600mm
4389
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
700mm
1284
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
800mm
4390
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
900mm
4847
Kulluese Alumini Starax                                                            S-2271
1000mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1290
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
300mm
1289
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
350mm
1288
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
400mm
1287
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
450mm
1286
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
500mm
4391
Plastike për Lugë Starax                                                             S-2281
550mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4851
Gumë për Tavolina Starax
S-2291
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1238
Shport Rrotulluse fi 1/2Starax S-3011
74x42x65-70 cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1297
Shport Rrotulluse fi 3/4 Starax S-3020
600x650-700
1237
Shport Rrotulluse fi 3/4 Starax S-3021
740x650-700
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1197
Shport Rrotulluse fi 4/4 Starax S-3031
600x700mm
1166
Shport Rrotulluse fi 4/4 Starax S-3032
740x700mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5888
Shport Levizëse 3/4 Starax S-3051
750x600mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5889
Shport Levizëse 4/4 Starax S-3053
750x600mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1294
Shport Levizëse S Starax
S-3013
4393
Shport Levizëse S Starax
S-3014
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1192
Mekanizem ana e Djathtë Starax                                       S-3005
400mm
1193
Mekanizem ana e Majtë Starax                                         S-3006
400mm
1194
Mekanizem ana e Djathtë Starax                                      S-3007
450mm
1195
Mekanizem ana e Majtë Starax                                         S-3008
450mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4014
Kiler i rrumbullakët Rrotullues Starax S-3041
800x640x760
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10090
Kiler Dimenzionet: Starax  S-2342
360 - 380 x 500 x 160
10091
Kiler Dimenzionet: Starax  S-2346
560 - 580 x 500 x 160
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1173
Varse per Pantollana Starax                                               S-6205
550-580x470x95 600mm
1172
Varse per Pantollana Starax                                               S-6206
550-580x470x95 600mm
1171
Varse per Pantollana Starax                                               S-6207
550-580x470x95 600mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1220
Garderob Ashensor Starax S-6013
850x1150x140x900
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4437
Set me Gyp fi Starax  S-7001
51x2150
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4405
Tavolin Hekuri Set Starax                                                           S-6611
150x340x1360
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
8787
Rrjet Mbajtës Gypi Starax                                     S-7101
360x80
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1202
Plasike Mbajtës Gypi Starax                                 S-7102
360x80
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1205
Druri Mbajtës Gypi Starax                                    S-7103
360x80
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1168
Rrjet Qoshe Mbajtës Gypi Starax                         S-7105
340x335x50
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1200
Rrjet Mbajtëse Hallkë Gypi Starax                      S-7105
340x335x50
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1260
Set Mbajtës Shanku Starax                                    S-7041
51x1300
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1223
Set Mbajtës për Banjo Starax                                  S-8401
250x300x550-650 350mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1224
Set Mbajtës për Banjo Starax                                   S-8411
250x300x560 350mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1176
Barier për Raft Starax                                                S-8601
300x15x65 300mm
1175
Barier për Raft Starax                                                S-8602
400x15x65 300mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4827
Mekanizem me Fren për Shishe Starax                    S-2211
500x470-150mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7755
Mekanizem me Fren Starax                                      S-2213
500x470-200mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1226
Mekanizem me Fren Starax                                       S-2215
500x470-260mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1211
Mekanizem Alumini me Fren Starax                         S-2802
20 cm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1254
Set për Pjata - Gota Starax                                          S-5159
560x295x345 600mm
1255
Set për Pjata - Gota Starax                                          S-5161
760x295x345 800mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1296
Rrjet për Pjata R Starax                                              S-5182
764x300x550
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5890
Rrjet me Amortizer për Pjata R Starax                        S-5182
764x300x550
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1253
Rrjet Shanku për Gota Starax                                       S-4111
1000x360x480
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1212
Mbajtës për Foli Klasike Starax                                     S-4001
330x130x360
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1221
Mbajtës për Palloma Starax                                             S-4002
280x140x310
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4394
Raft i vogël Klasik Starax                                                 S-4003
350x130x310
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4395
Raft i vogël Klasik Starax                                                  S-4004
350x165x310
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1245
Mbajtës set 2 Klasik Starax                                               S-4007
350x165x360
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1246
Rrjet Qoshe Starax                                                             S-4008
15x335x300
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4396
Mbajtës për Foli Klasike Starax                                          S-4010
330x130x300
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4400
Mbajtës Raft dhe për Paloma Starax
S-4604
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1248
Varse për Gota Starax                                                        S-4013
540x55x180
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1249
Varse për Gota Starax
S-4014
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1250
Mbajtëse për Shishe Starax                                                  S-4015
250x115x400
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1942
Set Varse Starax                                                                     S-4500
1000x170x360
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1298
Mbajtëse për Gota Starax
S-4016

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1167
Mbajtëse e Pjatave Starax  S-4017
400x235x270
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1213
Mbajtës 2 Set Starax  S-4031
355x210x400
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4399
Varese Lugeve Starax
S-4110
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1214
Gyp fi Starax                                                                          S-4061
16x500mm
1216
Gyp fi Starax                                                                          S-4062
16x600mm
1215
Gyp fi Starax                                                                          S-4063
16x800mm
1217
Gyp fi Starax                                                                          S-4064
16x1000mm
1218
Gyp fi Starax                                                                          S-4065
16x1200mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1227
L Metali fi Starax                                                                 S-4051
16x290x370
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1203
Lidhese Starax                                                                      S-4085
20x20x50
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4398
S Varsa Starax                                                                      S-4091
40x5x60
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10697
Varse per Kmisha Starax 50 x 300 x 60                            S-6071
300mm
10698
Varse per Kmisha Starax 50 x 400 x 60                            S-6073
400mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1259
Varse e Pantollonave Starax                                              S-6545
85x460x90
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
8005
Varse per Rrypa Starax                                                     S-6057
120x460x110
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4404
Varese per Kollare Starax                                                S-6544
85x460x90
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1256
Mbajtes i këpucëve Starax                                               S-6101
375x485x150
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1257
Mbajtëse e Këpucave Starax                                          S-6111
420-700x200x95
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1258
Mbajtës Fiok për Këpuca Starax                                   S-6121
450x485x470
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
4403
Mbajtëse me 2 Rafta për Këpucë Starax                        S-6282
300x470x520
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1293
S-2251 Shporta Al. Per Mbet
365x300x320
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content