tiplla1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1818
Tiplla Ateshler Druri 1kg.
8mm
1819
Tiplla Ateshler Druri 1kg.
10mm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1783
Tiplla pa Bulona Gri  250 copa
0.8mm
1784
Tiplla pa Bulona Gri  250 copa
10mm
1785
Tiplla pa Bulona Gri  250 copa
12mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
1786
Tiplla me Bulona Gri  50 copa
0.8mm
1787
Tiplla me Bulona Gri  50 copa
10mm

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6641
FX6 Tiplla FX Nenus    300 copa
6mm
6638
FX8 Tiplla FN Nexus    125 copa
8mm
6640
FX10 Tiplla FN Nenux   70 copa
10mm
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content