varse pantollash1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5505
Varse Pantallonave
35mm
10153
Varsa per pantolla eko
400x450x70
10154
Varsa per pantolla eko
450x450x70
10155
Varsa per pantolla eko
500x450x70
10156
Varsa per pantolla eko
550x450x70
10157
Varsa per pantolla eko
750x450x70
10158
Varsa per pantolla eko
800x450x70
10159
Varsa per pantolla eko
900x450x70
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10150
Varse per Pantalla
FCS 40 B
10151
Varse per Pantalla
FCS 45 B
10114
Varse per Pantalla
FCS 40 A
10115
Varse per Pantalla
FCS 45 A
10152
Varse per Pantalla
FCS 60 A
10116
Varse per Pantalla
FCS 60x50
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10117
Varsa per Pantolla
FCS 70A
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10118
Varsa per Pantolla
FCS 80 A
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content