ventilator1 - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!


Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5584
Ventilator per Banjo Line 100 Fansan
100
5585
Ventilator per Banjo Line 120 Fansan
120
5587
Ventilator per Banjo Line 150 Fansan
150
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5588
Aspirator dy Anesh ASB20 Fansan
20
5589
Aspirator dy Anesh ASB 25 Fansan
25
5590
Aspirator dy Anesh ASB 30 Fansan
30
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5591
Aspirator me Kapak TKA 160 Fansan
160
5592
Aspirator me Kapak TKA 200 Fansan
200
5593
Aspirator me Kapak TKA 250 Fansan
250
5594
Aspirator me Kapak TKA 300 Fansan
300
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
5595
Ventilator Rrumbullaket 230V S25M Fansan
25
5596
Ventilator Rrumbullaket 230V S30M Fansan
30
5600
Ventilator Rrumbullaket 380V S40T Fansan
40T
5602
Ventilator Rrumbullaket 380V S45T Fansan
45T
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7117
Ventilator Katror 380V KSM40 T Fansan
40
7119
Ventilator Katror 380V KST45T Fansan
45T

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7110
Aspirator Tipi Kanal TKF100 Fansan
100
7111
Aspirator Tipi Kanal TKF125 Fansan
125
7112
Aspirator Tipi Kanal TKF-160 Fansan
160
7113
Aspirator Tipi kanal TKF-200 Fansan
200
7114
Aspirator Tipi Kanal TKF-250 Fansan
250
7115
Aspirator Tipi Kanal TKF-315
315
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7107
Aspirator per Banjo OTO TBA 100M Fansan
100
7108
Aspirator per Banjo OTO TBA 120M Fansan
120
7109
Aspiraor per Banjo OTO TBA 150M Fansan
150

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9726
Ventilator DR-A 200 Fansan
200
9727
Ventilator DR-A 250 Fansan
250
9732
Ventilator DR-B 300 Fansan
300
9733
Ventilator DR-B 350 Fansan
350
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content