Vida - EuropanColor

Aksesor, Ngjyra, Mekanizma,
për Mobiljeri - Zdruktari etj.
Go to content
Për çmime klikoni këtu!

Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6698
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x16mm
6699
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x18mm
6700
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x20mm
6701
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x25mm
6702
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x30mm
6703
Vida per Iverica    (1000 copa)
3.5x35mm
6704
Vida per Iverica      (500 copa)
3.5x40mm
6705
Vida per Iverica      (500 copa)
3.5x45mm
6706
Vida per Iverica      (500 copa)
3.5x50mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6707
Vida per Iverica     (1000 copa)
4x16mm
7670
Vida per Iverica     (1000 copa)
4x18mm
6708
Vida per Iverica     (1000 copa)
4x25mm
7785
Vida per Iverica       (500 copa)
4x35mm
7786
Vida per Iverica       (500 copa)
4x40mm
7787
Vida per Iverica       (500 copa)
4x45mm
6709
Vida per Iverica       (500 copa)
4x50mm
7788
Vida per Iverica       (250 copa)
4x60mm
7789
Vida per Iverica       (250 copa)
4x70mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
6764
Vida per Iverica       (250 copa)
5x45mm
6710
Vida per Iverica       (250 copa)
5x50mm
6711
Vida per Iverica       (250 copa)
5x60mm
6712
Vida per Iverica       (250 copa)
5x70mm
6713
Vida per Iverica       (150 copa)
5x80mm
10463
Vida per Iverica       (100 copa)
5x100mm
10462
Vida per Iverica       (100 copa)
5x120mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
7790
Vida per Iverica       (250 copa)
6x50mm
7791
Vida per Iverica       (250 copa)
6x60mm
6714
Vida per Iverica       (150 copa)
6x70mm
6715
Vida per Iverica       (150 copa)
6x80mm
7672
Vida per Iverica       (100 copa)
6x100mm
6716
Vida per Iverica      (100 copa)
6x120mm
10461
Vida per Iverica      (100 copa)
6x150mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9580
Vida të zi për Knauf - Dru (1000 copa)
3.5x25mm
9581
Vida të zi për Knauf - Dru (1000 copa)
3.5x35mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9582
Vida të zi për Knauf - Hekur (1000 copa)
3.5x25mm
9583
Vida të zi për Knauf - Hekur (1000 copa)
3.5x35mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
10123
YSB MUV (25000 copa)
3.9x9.5mm
10124
YSB MUV (9000 copa)
4.2x25 mm
Kodi
Pershkrimi
Dimenz.
9570
Vida per Hekur                (4000 copa)
3.9x13mm
9571
Vida per Hekur                (4000 copa)
3.9x16mm
9572
Vida per Hekur                (3500 copa)
3.9x19mm
9579
Vida per Hekur                (2500 copa)
3.9x25mm
9573
Vida per Hekur                (1500 copa)
3.9x32mm
9574
Vida per Hekur                (1000 copa)
3.9x38mm
9575
Vida per Hekur                (2500 copa)
4.2x22mm
9576
Vida per Hekur                (2000 copa)
4.2x25mm
9577
Vida per Hekur                  (750 copa)
4.2x45mm
9578
Vida per Hekur                  (700 copa)
4.2x50mm
Europan Color Sh.p.k.
CONTACTS
Rruga Ismail Kryeziu
20000 Prizren ( Arban )
+383 44 200 536
  +383 44 745 210
info@europancolor.com
Vizitorët
Back to content